gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Samvittighetens husholdningAv Charles Hansen 2005.10.04

Guds handlemåte med menneskene ble forandret ved syndefallet i Eden. Bakgrunnen var den forandring som skjedde med menneskene: "Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne." 1 Mos 3:7. Da måtte Gud konstatere: "Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt." 1 Mos 3:22. Under uskyldighetens husholdning hadde menneskene fått et ytre lys, skapelsens lys om en skaper. Rom 1:20. Nå fikk de også et indre lys, samvittighetens lys om hva som er rett og galt. Åpenbaringen som menneskene dermed fikk, omtales slik i Rom 2:15: "Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem". Denne indre domstol hadde menneskene også før fallet. Men ved fallet var det som samvittigheten ble vekket i dem. Uskyldighetens husholdning var dermed over.


"Jesusbåten" på Museet i Nof Ginnosar ved Genesaretsjøen

Med bevissthet om sin skyld var samvittighetens husholdning begynt for menneskene. 1Mos 3:8-11. Samvittigheten er et fint indre instrument i mennesket. Med samvittigheten vet mennesket med seg selv hva som er moralsk forsvarlig. Paulus kan derfor si: "Når hedningene som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter". Rom 2:14-15.

Også i dag har samvittigheten en viktig funksjon. 2 Kor 4:2. Men etter fallet i Eden satte Gud menneskene på prøve spesielt ved samvittighetens vitnesbyrd. Deres ansvar besto i å få en god samvittighet. Eller som det heter i Rom. 12:9: "Avsky det onde, hold fast ved det gode". Da måtte det gjøres opp for deres skyld. Det kunne bare skje ved et stedfortedende offer. Dette var hva Adam og Eva opplevde etter fallet. 1Mos 3:21. Hvordan nakenhetens skam ble fjernet for dem ved et blodig offer, kunne de siden fortelle sønnene Kain og Abel om. Men bare Abel tok konsekvensen av hva de fortalte om det stedfortredende offer. Det heter i Hebr 11:4: "Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver". Kain ble gående med sin dårlige samvittighet. Han utbrøt: "Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den". 1Mos 4:13. Kain kom ikke i tro fram for Gud på det blodige offerets grunn lik sin bror Abel. Isteden så dro han bort fra Gud og ble opptatt med rent materielle ting. 1 Mos 4:16-17. Det var mange som fulgte i Kains fotspor under samvittighetens husholdning og ble opptatt med synlige ting. 1 Mos 4:19-22.

Når samvittighetens røst ble neglisjert, ble resultatet både mord, unaturlig kjærlighet og vold. 1 Mos 4:8. 6:2.11. Gud var rett og slett borte fra deres tanker. Rom 1:21. Da ble resultatet det vi leser i 1 Mos 6:5: "Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang".

Men det fantes unntak der Gud fikk vekket menneskenes samvittighet. Disse som lot seg vekke, påkalte så Herrens navn. 1 Mos 4:26. Et slikt lysende unntak var Enok. Han vandret med Gud i tre hundre år før han ble bortrykket. 1 Mos 5:22-24. Noah var også en som vandret med Gud under samvittig-
hetens husholdning. 1 Mos 6:9. Noah var samvittighetsfull da Gud befalte ham å bygge en ark. 1 Mos 6:14.22. Ved dette byggeprosjektet fikk Noah være med å forkynne for sine samtidige at det var mulighet for frelse. 2 Pet 2:5. Menneskene fikk da tid til å vende om. 1 Mos 6:3.

Men det var bare åtte mennesker som benyttet seg av anledningen til å gå inn i arken. 1 Mos 7:13. 1 Pet 3:20. Redningsbåten som ble bygd var omtrent 150 m lang, 25 m bred og 15 m høy. 1 Mos 6:15. Den hadde bare én dør og den var helt vanntett, siden den var strøket innvendig og utvendig med bek. 1 Mos 6:16.14. Den som i tro tok imot Guds vitnesbyrd i de dager, gikk inn gjennom døren til arken. Joh 10:9. Denne samvittighetens husholdning ble avsluttet med dom. Dommen begynte med at "regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter". 1 Mos 7:12. Den fortsatte med at vannet steg og det ble stående høyt over jorden i 150 dager. 1 Mos 7:18.24. Guds vrede ble altså utøst over en domsmoden jord: "Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra mennesket til feet, krypet og fuglene under himmelen - de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken". 1 Mos 7:23. I vel ett år befant åtte mennesker sammen med alle slags dyr seg i denne treetasjes arken. 1 Mos 7:11. 8:14. Den andre husholdningen, samvittighetens husholdning, hadde vart fra Adams fall til Noah gikk inn i arken. Det var en periode på 1656 år. 1 Mos 5:1-29. 7:6.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.