gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Sionismen - veien til normaliseringAv Marian Eigeles 2005.10.22

For å forstå bakgrunnen til den ikke-religiøse sionismen, må vi tilbake i tiden til jødenes situasjon i Europa i 18.—19. årh.


Jødisk renselsesbad i utgravde Betsaida ved Kinneret. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

Jødene inn i samfunnet
Da Bastille-fengselet ble stormet 14. juli 1789 av det opprørte folket i Paris, begynte en prosess som førte jødene i Vest-Europa ut av ghettoen og inn i samfunnet. Men jø-dene ble ikke akseptert som folk, kun som individer. De måtte gi avkall på mye av sin identitet. De ble franskmenn, tyskere eller danske av mosaisk religion. Og for mange ble den ´mosaiske religionª en utvannet utgave av fedrenes religion hvis viktigste mål var å hjelpe dem å tilpasse seg den nye situasjon. Dette var bakgrunnen for journalisten Theodor Herzl (1860—1904), som regnes som grunnleggeren av den politiske sionisme.

Vendepunktet
I Herzls liv ble Dreyfusssaken i Paris 1894. Alfred Dreyfuss, en jødisk offiser ved den franske staben, ble anklaget for å ha solgt viktige hemmelige dokumenter til den tyske ambassade. Selv om han var uskyldig, ble han degradert og deportert til tvangsarbeid på Djeveløya. Rettssaken førte også til en sterk bølge av antisemittisme i Frankrike.

For Herzl, som i egenskap av korrespondent for Wien-avisen Neue Freie Presse fulgte rettssaken på nært hold, ble det klart at tiltalen egentlig ikke var rettet bare mot Dreyfuss, men mot det jødiske folk. Dette fikk Herzl til å gi opp håpet om en framtid for jødene i Europa og starte arbeidet for en jødisk stat.

Leo Pinsker
Leo Pinsker (1821—1891), en annen grunnlegger av den moderne sionismen, hadde en helt annen bakgrunn: Russland, pogromenes- og jødeforfølgelsenes land, landet hvor jødene fortsatt levde utenfor storsamfunnet.

Noen av Russlands jøder håpet at akademiske utdannelse og tilegnelse av den russiske kultur ville være deres adgangsbillett til det russiske samfunnet. Men håpet ble til skamme. Derfor ble tilbakekomsten til Sion deres håp. Hibbat Sion (Kjærligheten til Sion), ble deres bevegelse — en bevegelse med et kraftig religiøst innslag. Men Pinsker hadde i likhet med Herzl et rent nasjonalt utgangspunkt. I sin bok ´Autoemancipationª (Selvfrigjøring) som kom i 1862, skrev Pinsker at jødehatet hadde sine røtter i menneskenes frykt for spøkelser. Jødene, et folk uten land, lig-net en sjel uten legeme dvs. et spøkelse. Jødene måtte bli et normalt folk. Derfor måtte de få sitt eget land.

Et eget land og sprog
Men hvilket land? Herzl og andre sionister var villige til å akseptere andre land enn Israels Land som nødløsning. Da det britiske kolonidepartement i 1903 tilbød dem Uganda, gikk Herzl inn for dette. Men motstanden fra Russlands sionister ble så massiv at tilbudet ble avslått. Bare Sion og Eretz-Israel kunne bli jødenes hjem.

Men hva med sproget? For Herzl var løsningen en stat hvor hvor alle datidens kultursprog d.v.s. fransk, tysk og engelsk ble brukt. Men for Russlands sionister måtte veien gå tilbake til hebraisk gjennom Den Hebraiske Bibel. Dermed fikk Bibelen status som nasjonens grunnleggende bok; ikke som Guds åpenbaringsbok, men som kilde til kunnskap om folkets sprog og historie og landets geografi. Boken gir også dagens israelere opplevelsen av samhørighet med landet og forfedrene som bodde der mange tusen år tilbake.

Normalisering ble, iallfall av en del av den sionistiske be-vegelse, oppfattet som tilbakekomsten til landets natur, til jordarbeidet og dermed til jordbruk. Visjonen av en ny type jøde som levde i kontakt med landet gjennom fysisk arbeid preget sionismens sosialistiske fløy. ´Vi kom til landet for å bygge det og for å bli bygget med detª var deres sang. Denne visjonen ble sionismens felles eie. Sionismens høyeste ideal var et liv som pionerer (Halutz - som egentlig betyr avantgarden, fortroppen i en armé). Pioneren var en mann eller en kvinne som var villig til å gå nye veier, gå dit hvor landet trengte ham/henne. Trengte landet soldater, ble man soldat. Trengte landet bønder, ble man bonde. trengte landet diplomater, ble man diplomat. Kibbutzene og moshavene (jordbrukskolonier) og selveste Histadrut (Israels motstykke av LO) representerer utfoldelsen av pioneridealet.

En marxistisk variant
Sionismen har også hatt en marxisitisk variant. Idealet var et jødisk proletariat som gjennom klassekamp skulle bygge sosialismen. Men bare i Eretz-Israel kunne et jødisk proletariat oppstå. Derfor var tilbakekomsten til landet nødvendig. Det lar seg ikke nekte at disse idealer både var utopiske og ikke bestandig hang sammen.

De ville skape et folk som alle andre, som samtidig skulle være båret av høye idealer, og dermed være et lys for alle andre folk. Man ville bygge opp et normalt samfunn, som samtidig skulle være et ideelt samfunn.

Bibelen viktigste inspirasjonskilde
Når man taler om normalisering, melder spørsmålet seg om norm. Den Hebraiske Bibel har vært og er en av de viktigste kilder for sionismens normer og verdier. Det var profetenes visjon og ikke Marx som dominerte sionismens sosialistiske fløy. Men Bibelen handler ikke om å være et folk som alle andre, men om å være Guds utvalgte folk.

I pakt med Guds vilje
Normalisering er i følge Bibelen å leve i pakt med Guds vilje. De ikke-religiøse sionister forsøkte å leve med Bibelen, uten Bibelens Gud. Dette var dømt til å mislykkes. Likevel har sionismen nådd sitt viktigste mål: en jødisk stat i Eretz-Israel, som er blitt et hjem for mange jøder. Vi tror at dette målet er en del av Guds mål med det jødiske folk.

Men antisemittismen lever
Sionismens grunnleggere trodde at gjenopprettelsen av en jødisk stat ville bety slutten på antisemittismen. Men vi opplever dessverre at jødehatet lever i beste velgående under et nytt navn: antisionismen. Det er rettet nettopp mot jødenes nasjonale hjem. Problemet med jødehatet er fortsatt uløst. Dette kan forklares ved at jødehatet ikke bare er et problem, men også et mysterium, et mysterium som uløselig er knyttet til det ondes mysterium. Det er bare Gud som kan løse dette mysteriet.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.