gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Tilbake til GudAv Marian Eigeles 2005.10.22

Det begynte i midten av mai 1967, da Egypts diktator Gamal Abdel Nasser fikk FN til å trekke sine tropper ut av Sinai og Gazastripen. Dette gav Egypt tilbake kontrollen over Sharm al Sheik og dermed over skipsfarten til Akababukten.Davidscitadelet i Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Akababukten stengt
Den 20. mai erklærte Nasser at israelske skip ikke lenger hadde adgang til Akababukten. For Israel var dette et spørsmål om liv og død. Landets eksistens var i fare.

Israel reagerte ved å sende sin veltalende utenriksminister Abba Eban til Paris, London og Washington for hente stormaktenes støtte. Han kom tilbake bare med uforpliktende løfter. Senere kom Frankrikes utenriksminister med en erklæring om Egypts gode rett til å blokkere Israels skipsfart, siden Akababukten var de arabiske staters territorielle farvann.

USA gikk fra garantiene som dannet grunnlaget for Israels tilbaketrekning fra Sinai i 1957.

Arabisk krigsstemning
Mens Israels regjering arbeidet desperat for en fredelig løsning, var befolkningen i araberlandene preget av en krigsstemning, som deres ledere og medier hver dag pisket opp til nye høyder. Folkemengden i Damaskus, Kairo, Alger og Amman ropte «Vi vil ha krig» og «Død over jødene». De arabiske ledere og deres folk trodde at tiden endelig var moden til å utslette den jødiske staten. Alt talte for at de denne gang ville klare det. Bare Egypt med en befolkning på 30 mill. innbyggere rådde, takket være Sovjetunionen, over 2500-3000 panservogner, 1000 fly og tusenvis av kanoner og raketter. Mens Israel med en befolkning på 2,5 mill. innbyggere hadde bare 800 tanks og 350 fly til rådighet.

Nye folk i regjeringen
Den israelske regjering med statsminister Levy Eshkol i spissen var ikke i stand til ta en beslutning. Men folket forlangte handling, og da en tafatt Eshkol den 28. mai holdt en usammenhengende og hjelpeløs radiotale ble kravet om forandringer ikke til å stå imot. Resultatet ble at Moshe Dayan, stabssjefen som ledet Israels vellykkede felttog i Sinai i 1956, ble utnevnt til forsvarsminister og Menachem Begin, som ledet landets største opposisjonsparti, for første gang fikk en plass i regjeringen.

Knuste fiendens drøm
Mandag 5. juni slo Israel til. I løpet av de første timer ble 300 egyptiske fly tilintetgjort og i løpet av formiddagen ble hele Egypts flyvåpen satt ut av spillet. Efter fire dager stod Israels hær ved Suezkanalen. Den egyptiske hær på 100.000 menn lå i grus. Onsdag 7. juni kunne Moshe Dayan og hans soldater holde andakt ved Vestmuren (s.k. Klagemur) i Jerusalem. Og den sjette dag, lørdag 10. juni, var Golanhøydene i Israels hender. Veien til Damaskus lå åpen. Fiendenes drøm om å knuse Israel lå i grus sammen med deres krigsmaskin.

Messianske undertoner
Israelerne kom ut av krigen ikke bare med sin stat i behold, men også med grenser som var lette å forsvare. Og Jerusalem ble gjenforenet.

For mange kristne, bar dette bud om et nytt kapittel i frelseshistorien. De husket Jesu ord om Jerusalem, som vil bli trampet under folkeslagenes føtter, inntil folkeslagenes tid kommer til ende (Luk 21:24b). Dermed regnet de med at folkeslagenes tid nu var over og Israels historie var ved et vendepunkt. Stemningen i Israel bekreftet dette. Israelerne begynte å strømme til den delen av Jerusalem som før var stengt for dem. Uante religiøse følelser ble vekket til live. Moshe Dayan, som ikke var kjent for å være religiøs sa: «Vi er kommet tilbake til vårt aller helligste sted. Vi akter ikke å forlate det.» (Fri gjengivelse efter Vårt Land 8. juni 1967).

Disse følelser var også knyttet til folkets oppfatning av seieren som et mirakel. Brevene vi fikk fra Israel fortalte om de mange soldater som, da krigen brøt ut var ateister, men ved dens slutt trodde på Gud. Mange opplevde at Gud bevarte dem på en spesiell måte. Brevene fortalte også om israelernes samhold og omsorg for hverandre. Vi hørte også at folk i Israel var mer åpne for Evangeliet og at jødene som bekjente sin tro på Jesus lettere ble akseptert i arbeidslivet. Dette gjaldt i særdeleshet dem som deltok i krigen.

Messianske tider ...
Jeg husker også talen som Moshe Immanuel Ben Meier - en ledende messiansk jøde - holdt i Oslo høsten samme år. Tema var "Fra sionisme til messianisme" og hovedbudskapet var at trengslenes tid for Israel nu var over og at Messias gjenkomst var nær forestående. Denne forventningen ble delt av mange rabbinere og vanlige religiøse jøder. Talene som ble gjengitt i den israelske presse åpnet med ordene: «Vi lever i messianske tider ...»

Men Israels trengsler var ikke slutt, slik som Ben Meier trodde. Den jødiske staten må fortsatt kjempe for sin eksistens.

Sterke motsetninger
Israel er også preget av sterke politiske, ideologiske og religiøse brytninger. Og landområdene som ble erobret under seksdagerskrigen, tilhører de mest omstridte. Venstresiden betrakter dem som okkuperte områder, som må leveres tilbake mot en varig fred.

For den nasjonale leir med Likud i spissen er disse områdene en del av Eretz-Israel, som jødene har den historiske rett til å beholde. Men en viktig del av den nasjonale leir er representert av de sionist-religiøse grupperinger, som ble nevnt i forrige nummer(1). I disse grupper, går Talmud-studiene hånd i hånd med forsvaret av landet. De kjenner seg kalt av Gud til å sikre disse områder for Israel ved å bosette dem. Og de kaller disse områder med deres historiske navn Judea, Samaria og Gaza (Jesha).

Messiansk visjon
Deres sionisme er preget av en messiansk visjon. De tror at de med sin innsats forbereder Messias komme. Deres motstandere stempler dem som fanatiske svermere, som ved sine bosetninger står i veien for landets fred og sikkerhet. Men deres motstandere har vist seg villige til å ofre landets sikkerhet for en fredsavtale, som ikke er verd papiret den er skrevet på.

Vi er altså vitne til en ulik utvikling innenfor Israel som slik kan beskrives: En venstreside som må svare for den såkalte Oslo-avtale og den påfølgende "fredsprosess", som bare har ført til terror og ødeleggelse. Ved sin vilje til å oppgi selveste Jerusalem, er venstresiden i fare for å gi avkall på selveste sionismens innhold.

På den andre siden møter vi en messiansk-religiøs sionisme hvis visjon og aspirasjoner er i overensstemmelse med Israels sikkerhet. Sett under ett kan vi tale om en utvikling fra sekulær sionisme til messianisme. Denne utvikling vil kanskje føre tilbake til Guds sionisme, tilbake til Gud.

Noter
(1) Se "Den religiøse sionisme" del 2. i nr. 2. av vårt blad (Juni 2002)
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.