gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Uskyldighetens husholdningAv Charles Hansen 2006.01.10

Guds handlemåte med menneskene begynner i Eden, 1 Mos 2:8. Der ble Adam og Eva plassert av Gud. Som skapningens krone ville Gud at menneskene skulle bli mange, oppfylle jorden og herske over den på Guds vegne, 1 Mos 1:28. Skulle dette bli en virkelighet, var det avhengig av at menneskene lyttet til sin skaper. Derfor ble Adam satt i Edens hage for å dyrke og vokte den, 1 Mos 2:15.


Blomster ved Gennesaretssjøen. Foto: Eiliv Didriksen


Skulle menneskehetens stamfar få større ansvar enn over en hage, så måtte han vise ansvar i det lille, Luk 16:10. Som medhjelper til denne oppgaven fikk Adam Eva, som Gud dannet ut i fra mannens side, 1 Mos 2:18, 21-–23. Det var et strålende ektepar som Gud hadde skapt. De lignet begge på ham som er lys, 1 Mos 1:27, 1 Joh 1:5. Ingen av dem kjente på skam siden de levde i en uskyldighetstilstand, 1 Mos 2:25. Om menneskene i Edens hage kan vi slå fast med Salomo: «Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte», Pred 3:11. Når Adam og Eva så seg omkring i Eden, så vitnet alt om deres skaper. Den Gudsåpenbaring som de fikk gjennom dette, uttrykkes i Rom 1:20: «Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av.»

Skaperen ga dem stor frihet i Eden. «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete», 1 Mos 2:16. Men Gud satte dem også på en ansvarsfull prøve: «Men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø», 1 Mos 2:17. Ut i fra dette ansvar som menneskene fikk, kan vi derfor tale om uskyldighetens husholdning. Det var egentlig et valg mellom liv og død som jordens første mennesker ble stilt overfor. For midt i hagen stod ikke bare kunnskapens tre, men også livets tre, 1 Mos 2:9. Hadde de i sin uskyld spist av livets tre, så ville de gått fra
å være naturlige mennesker til å bli åndelige mennesker, 1 Kor 15:46. Men isteden gikk de fra å være naturlige mennesker til å bli kjødelige mennesker, 1 Mos 6:3.

En listig fiende kom i en slanges skikkelse og forførte Eva til å spise av den forbudte frukten, 1 Mos 3:1–6. Denne fiende som er djevelen og Satan, greide å så tvil om Guds ord, 1 Mos 3:1. Da Eva ga rom for djevelens fristende tilbud, ble åpenbaringen om en god skaper formørket for henne, 2 Kor 4:4. Dette mørket bredte seg til Adam, som lot seg overtale av kvinnen til å spise av den forbudte frukten, 1 Mos 3:6. De uskyldige mennesker var med ett blitt skyldige for Gud. Om Eva hadde syndet først, så ble Adam som ble skapt først, stilt som den hovedansvarlige for fallet, 1 Tim 2:13–14. Derfor kan apostelen Paulus si: «Én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker», Rom 5:18. Det hjalp ikke om Adam skyldte på Eva og Eva skyldte på slangen, 1 Mos 3:9–13. De hadde ikke vært seg sitt ansvar bevisst. De mistet derfor den herlighet som de hadde opprinnelig, Rom 3:23. Og de ble begge underlagt både forgjengelighet og død, 1 Mos 3:16–19, Rom 8:20. Istedenfor at de hersket over det Gud hadde skapt, kom de i den ondes vold, 1 Joh 5:19. Og den onde ble denne verdens fyrste, Joh 14:30.

Fallet i Eden var sannelig stort. Rom.5:20. Derfor kunne ikke Gud bare komme med en advarsel til dem, men han måtte utvise dem fra hagen, 1 Mos 3:23. Hvor lenge de hadde vært i Eden vet vi ikke. Men så lenge kan det ikke ha vært, siden både Kain og Abel ble født utenfor Eden, 1 Mos 4:1–2.

Om de uskyldige mennesker var blitt til skyldige mennesker, så var de ikke uten håp. For Gud Herren sa til slangen på ditt hode, og du skal knuse hans hæl», 1 Mos 3:15. Dette håpets budskap grep Adam fatt i. Det forstår vi av utsagnet i 1 Mos 3:20: «Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever.» Synden hadde kommet inn og brakt død med seg, Rom 5:12. Men siden Gud ga løftet om liv gjennom kvinnens ætt, så trodde Adam dette løftet og ga hustruen navnet Eva, som betyr liv. På offerets grunn ble så Adam og Eva kledd i skinnklær av Gud, 1 Mos 3:21. Guds handlemåte viser at om urettferdigheten var kommet inn i verden, så ville Gud i sin nåde kle mennesker i sin rettferdighet, Jes 61:10, Sak 3:3–5. Men det forutsetter i alle husholdninger at Guds vitnesbyrd blir trodd, 1 Joh 5:10.

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.