gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b





Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Løftets husholdning



Av Charles Hansen 2006.02.12

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Gud åpenbarte seg for Abram i Ur i Kaldea og sa: "Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det land som jeg vil vise deg"! Apg. 7:3. Denne Abram var en etterkommer av Sem. 1.Mos. 11:10-32. Om Sem hadde Noah sagt: "Lovet være Herren, Sems Gud". 1.Mos. 9:26. Gjennom semitten Abram ville Herren gjøre et spesielt verk. Det fikk Abram høre om dahan kom til Karan, som lå i grenselandet: "Jeg vil gjøre deg til et stort folk". 1.Mos. 12:2. Dette løftet la grunnlaget for at Guds utvalgte folk Israel så dagens lys. 1.Mos. 17:7.


Fossen ved Banjas er en del av Jordan i Øvre Galilea,



Med dette begynte Gud et nytt avsnitt i historien. Derfor ga Gud Abram det nye navnet Abraham. 1.Mos. 17:5. Gud delte nå menneskeheten i to grupper: Israels folk og hedningefolkene. 4.Mos. 23:9. Gud henvendte seg fra da av spesielt til Israel. Gjennom profeten Amos kunne Herren si: "Bare dere ville jeg kjennes ved blant alle jordens ætter". Amos 3:2. Og apostelen Paulus kan spørre i Rom. 3:1: "Hva fortrinn har da jøden"? Han svarer på spørsmålet i Rom. 3:2: "Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem". Et spesielt løftesland ble også betrodd Israel. 1.Mos. 12:7. Dette løfteslandet fikk de eiendomsrett til for evig. 1.Mos. 17:8. Som tegn på det spesielle paktsforholdet mellom Gud og hans utvalgte folk, fikk Israel omskjærelsen. 1.Mos. 17:9-14.

Gjennom Israel lovte Gud å velsigne hele menneskeheten: "I deg skal alle jordens slekter velsignes". 1.Mos. 12:3. Dette løftesord har blitt en realitet gjennom Jesu verk. Apg. 13:32. Jesus fra Nasaret er jo en etterkommer av Abraham gjennom Isak. Matt. 1:1-2. Derfor kan det med rette sies: "Frelsen kommer fra jødene". Joh. 4:22. Personlig løfter ble også gitt til Abraham: "Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse". 1.Mos. 12:2. Abraham ble derfor velsignet både åndelig og timelig. 1.Mos. 15:6. 24:35.

Og Abrahams navn er blitt kjent over hele verden, ja til og med i dødsriket. Rom. 4:16-25. Luk. 16:23. Abrahams sønn Isak og sønnesønnen Jakob fikk også løfter fra Gud. 1.Mos. 26:1-5. 28:10-16. I det hele tatt var denne tid preget av så mange løfter til Israels patriarker at det er passende å kalle denne tiden for løftets husholdning. Under løftets husholdning åpenbarer Gud seg som "Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud". 2.Mos. 3:6. Denne treenige Gud er trofast. 1.Tess. 5:24. Det fikk Abraham oppleve ved tro. "På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han òg mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet". Rom. 4:20-22. Ved tro var det også Isak og Jakob fikk arve Guds velsignelse. Hebr. 11:20-21.

Hedningefolkene fikk under løftets husholdning ikke del i de samme løfter som Israel. Ef. 2:11-12. Men de ble stilt på en spesiell prøve på den tiden. Det gjaldt deres forhold til Israel. I 1.Mos. 12:3 heter det derfor: "Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne". Også i dag er dette et prinsipp som gjelder. Matt. 25:31-46.

Under løftets husholdning fikk behandlingen av israelitter betydning for både Farao i Egypt og kong Abimelek i Gerar. 1.Mos. 12:17. 20:3.17. Hjerteforholdet til Herren som ga løftene, var det avgjørende i de dager. Typisk er det vi leser i 1.Mos. 15:6: "Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet". Men ikke alle i Israel fulgte i fotsporene av den tro som Abraham hadde. Rom. 9:6. Derfor ser vi Israels folk i denne tiden mister velsignelsen av å være i løfteslandet. Isteden så oppholder israelittene seg i Egypt og der hengir de seg til avgudsdyrkelse. 1.Mos. 15:13. Josv. 24:14. Guds dom over dette ble slavekåret som Israel fikk i Egypt. 2.Mos. 1:13-14. Men Gud glemte dem på ingen måte. "Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob". 2.Mos. 2:23-24. Dette førte til Israels forløsning slik Paulus beskriver det i Apg. 13:17: "Israels Gud, dette folks Gud, utvalgte våre fedre.

Han lot folket vokse seg stort under utlendigheten i Egypt, og han førte dem ut derfra med løftet arm". Løftets husholdning varte i 430 år. Gal. 3:17. Denne fjerde husholdning begynte med Abrahams utgang fra Ur i Kaldea og endte med Israels utgang fra Egypt. Apg. 7:3-4.36.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318



Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i Jerusalem



Det er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles Hansen



Boken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


Annonse



Til hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!



Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og Israel



Ordet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.



Video med jødisk morgenbønnesang



Denne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turister



Ved å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontor



Sekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016



Joffi Norge på



Joffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"



Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmeside



Kontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.



Med Israel for Fred MIFF



Ordet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på





Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartner



Ordet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKI



Felleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikk



Denne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical Zoo



Midt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektige



El Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.