gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Nådens husholdningAv Charles Hansen 2006.09.01

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Jesus Kristus hadde fullført sin gjerning på jorden. Som en bekreftelse på dette satte han seg ved Guds høyre hånd i himmelen. En ny skapning hadde da sett dagens lys, menigheten. 2.Kor. 5:17. Fra Abraham til Kristus besto menneskeheten av to grupper: Jøder og hedninger. Ef. 2:11-12. I den tid som nå er, består menneskeheten av tre grupper: Jøder, hedninger og Guds menighet. 1.Kor. 10:32.


Fylkessekretær i Buskerud, Sverre Th. Hansen, leder Charles Hansens bibeltime på sommerstevnet 2006 på Sagavoll folkehøyskole.

Under Jesu jordeliv var menigheten ikke en virkelighet. For Jesus omtalte den som noe fremtidig: "På denne klippe vil jeg bygge min menighet". Matt. 16:18.
Menigheten blir omtalt som Kristi legeme. Ef. 1:22-23. Jesu jordiske legeme ble dannet, født og salvet. Slik er det også med Kristi menighetslegeme. Det ble dannet ved Jesu kors. Ef. 2:15-16. Det ble født ved Jesu oppstandelse. Ef. 2:5. Og Kristi legeme ble salvet ved åndsutgytelsen på pinsedagen. Apg.
1:5. 2:33.

Med påskens og pinsens hendelser brøt en ny husholdning fram. Av den grunn kan apostelen Peter bruke uttrykket "i begynnelsen" om da Den Hellige Ånd falt på dem. Apg. 11:15. Fra da av begynte Herren "å ta ut av hedningene et folk for sitt navn". Apg. 15:14. Israel som folk hadde jo forkastet Jesus som Messias, da han kom første gang. Joh. 1:11. Dette førte til Israels adspredelse blant alle folkeslag. Luk. 21:24. Men også til at en delvis og midlertidig forherdelse kom over Israel. Rom. 11:25. Så selv om de første kristne var jøder, så er jødene en minioritet blant de som er
innlemmet i menigheten. Rom. 11:12. Den store majoritet av de som tilhører Guds menighet er hedninger. Rom. 11:25. Men i Kristi legeme som er menigheten, er jøder og hedninger forenet til ett. Gal. 3:28. De er altså likeverdige medlemmer, så apostelen Paulus kan si: "Hedningene er
medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet". Ef. 3:6.

Det er nettopp ved evangeliets forkynnelse at Gud kaller ut sin menighet i denne tid. Mark. 16:15. Ordet menighet i den greske grunntekst betyr forsamling av de som er utkalt. De som utgjør menigheten er frelst på samme grunnlag. Om forholdet mellom jøder og hedninger, kunne derfor apostelen Peter si: "Vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de". Apg. 15:11. I den nåværende husholdning åpenbarer Gud først og fremst sin nåde. Paulus kan si i Tit. 2:11: "Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker".

Det var nåde å få også i de tidligere husholdninger. 1.Mos. 6:8. 2.Mos. 25:17-22. Men med Kristi komme i kjød til verden kom nådens fylde hit. Joh. 1:14.17. Denne nåden er blitt opphøyet til tronen sammen med Kristus. Jesus sitter derfor i dag på "nådens trone". Hebr. 4:16. Det betyr at Gud lar nåden være det rådende prinsipp i denne tid. "Likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre". Rom. 5:21. Sannelig kan apostelen utbryte: "Se, nå er nådens tid"! 2.Kor. 6:2. Prøven som menneskene blir satt på i nådens tid, er omtalt i Joh. 3:16: "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes,
men ha evig liv". Alle som tror på Jesus Kristus kommer inn "under nåden". Rom.6:14. Det innebærer å få den høye posisjonen som Paulus beskriver i Ef. 2:6 : "Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus". Det var spesielt apostelen Paulus som ble opplyst av Herrenom betydningen av "husholdningen med den Guds nåde". Ef. 3:2. Men også andre hellige apostler og profeter fikk åpenbaring om dette. Ef. 3:5. At nådens husholdning begynte før betydningen av den til fulle ble avslørt, var forutsagt av Jesus: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten". Joh. 16:12-13.

Som synlige tegn på at en har del i Guds nåde, har Herren befalt dåp og nattverd for denne tid. Matt. 28:18-20. Luk. 22:19-20. Dåpen er et vitnesbyrd om vår forening med Kristus. Rom. 6:3-5. Og nattverden er et vitnesbyrd om vårt samfunn med Kristus. 1.Kor. 10:16. Nådens husholdning vil bli avsluttet med dom som de foregående husholdninger. Denne dommens tid er beskrevet i Johannes' åpenbaring kap. 6 - 19. Den vil vare i sju år. Dan. 9:27. Hensikten med denne perioden er å prøve dem som bor på jorden. Åp. 3:10. Det vil da bli holdt rettergang både med jøder og hedninger. Rom. 2:5-10.

I den levende Guds menighet der jøder og hedninger er forenet til ett, er det gitt løfte om å bli fridd "fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden". Åp. 3:10. Nådens husholdning har til nå vart i snart to tusen år. Den begynte ved Jesu kors og vil få sin ende ved Jesu bortrykkelse av sin menighet. 1.Kor. 1:8.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.