gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Rikets husholdningAv Charles Hansen 2006.11.20

Guds handlemåte med menneskene vil bli forandret når Jesus Kristus kommer tilbake til jorden i makt
og stor herlighet. Matt. 24:30. En maktovertagelse vil da finne sted. Da vil det lyde: "Kongedømmet
over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet". Åp. 11:15.Trapp fra Jesu tid(bygd av romerne) opp til yppersteprestens gård i Jerusalem.

Med denne maktovertagelse vil en hel del få sin ende i verden. Den innflytelse som djevelen og hans
engler har hatt, vil bli fullstendig brutt. De vil havne i avgrunnens arrest. Åp. 20:1-3. Jes. 24:21-22.
Israels fangenskap blant alle folkeslag vil få sin ende. 5.Mos. 30:3. Som følge av dette vil også
hedningefolkenes dominans i verden få sin ende. Luk. 21:24. Spenningen folkene imellom vil da ta
slutt. Profeten Mika uttrykker det slik: "De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til
vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig". Mika 4:3.

Den forgjengelighet som skaperverket ble lagt under ved syndens inntreden, vil også bli fjernet. Rom.
8:19-23. Det vil resultere i at "ingen innbygger skal si: Jeg er syk"! Jes. 33:24. Jesu gjenkomst til
Oljeberget vil ikke bare gjøre ende på noe gammelt, men også innføre noe nytt. Sak. 14:4. Jesus
kalte det som ville finne sted for "gjenfødelsen". Matt. 19:28. Hele skaperverket vil da bli gjenreist av
sin skaper. Apg. 3:21.

En ny husholdning vil da innføres. Vi kaller den for rikets husholdning, siden
Guds rike da blir opprettet synlig på jorden. Dan. 2:44. Administrasjonen i rikets husholdning vil
utgjøres av Kristus som konge og de herliggjorte hellige som hans medregenter. Åp. 20:4. Dette vil
resultere i et fast styresett. Åp. 19:15. 2:27. Et rettferdig styresett vil verden da få se. Om Kristi
regjering sier profeten Jesaja: "Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett
etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte
rett med rettvishet for de saktmodige på jorden". Jes. 11:3-4. Et fredelig styresett vil det også være.
Jesaja sier det slik: "Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og
over hans kongerike". Jes. 9:7.

En rekke nye forhold vil prege verden under rikets husholdning. Forholdet mellom himmelen og
jorden blir nytt. Da oppfylles Jesu ord til Natanael: "Dere skal se
himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen". Joh. 1:52. Israels
plass vil bli annerledes enn nå. Når Guds rike er gjenreist i Israel, vil Israel bli den ledende nasjonen
og Jerusalem vil bli verdenshovedstaden. Jes. 60:14-17. Jer. 3:17. Forholdet dyra imellom blir
annerledes enn nå: "Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet.
Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku
og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen". Jes. 11:6-7. Levealderen
blir også høyere enn nå. "Som treets dager skal mitt folks dager være", Jes. 65:22, sier Herren
gjennom profeten Jesaja.

Gud planlegger altså "en husholdning i tidenes fylde; å samle alt til ett i
Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden". Ef. 1:10. Hvem som får del i rikets
husholdning, vil avgjøres ved denne tidsalders ende. For Israels vedkommende vil avgjørelsen
finne sted i "folkenes ørken", Esek. 20:35, mens den for hedningefolkenes vedkommende vil finne
sted i "avgjørelsens dal" i Jerusalem. Joel 3:19. Den rettferdige dommer vil da sørge for at bare de
rettferdige får gå inn i Guds rike. Jes. 26:2. Matt. 25:34-40. Gudsåpenbaringen under rikets
husholdning vil ha et synlig preg. Jesus Kristus vil da kunne sees på tronen i Jeusalem. Om dette
sier profeten Sakarja: "Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal
være prest der han sitter på sin trone". Sak. 6:13. Prøven som menneskene da blir satt på er
hjerteforholdet til Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. Sak. 14:16-19. Om det bare
er rettferdige her når Guds rike opprettes, så vil det etterhvert også bli opprørere. Jes. 65:20.
Skillet mellom tilbedere og opprørere blir åpenbart når Satan en kort stund slippes løs fra sitt
fengsel. Åp. 20:7-9.

Rikets husholdning er ennå en fremtidig husholdning. Derfor kan det hete i
Hebr. 4:9: "Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk". Dette blir kulminasjonen på alle
husholdninger gjennom tidene. Denne sjuende husholdning vil vare i ett tusen år. Åp. 20:1-7. Den
avsluttes med dom som de øvrige husholdninger. Ved dommen ved den store hvite trone er det
avgjørende om navnet står i livets bok eller om gjerningene står i bøkene. Åp. 20:11-15. Rikets
husholdning begynner med at Kristus oppretter Guds rike på jorden. Den avslutter med at Kristus
overgir Guds rike til Gud Fader "etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde".
1.Kor. 15:24.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.