gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Lovløshetens hemmelighetAv Charles Hansen 2009.09.20

I begynnelsen da Gud skapte himmelen og jorden, var det ingen synd. Alt var da i sin skjønneste orden. Pred. 3:11.En dag gjorde imidlertid en salvet kjerub opprør imot Gud. Esek. 28:11-15. Jes. 14:12-15. Kjeruben ble med dette til djevelen og Satan. Åp. 12:9. Med seg i opprøret fikk djevelen en tredjedel av englene. Åp. 12:4. Etter fallet blant englene, skjedde et nytt fall med menneskeslekten i Eden. Rom. 5:12-19.


Gammel vinpresse i Kapernaum. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Alvoret ved menneskeslektens syndefall ble avdekket da Gud ga loven på Sinai. Rom. 5:20. Fra da av fikk synden karakter av lovbrudd. 1.Joh. 3:4. I de siste dager varsler apostelen Paulus at syndens vesen vil kulminere i lovløshet. 2.Tess. 2:1-12. Det er forskjell på lovbrudd og lovløshet. Lovbrudd betyr å bryte loven, mens lovløshet betyr å oppheve loven dvs. handle som om loven ikke eksisterer. Salmisten varslet at det ville bli lovløshet blant jordens konger: "Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss". Salm. 2:2-3. Dette vil få sin endelige oppfyllelse når jordens konger samles på Harmageddon. Åp. 16:13-16.

Men Paulus taler om en lovløshet som ikke var kjent i GT-lig tid. Apostelen uttrykker seg slik i 2.Tess. 2:7: "Lovløshetens hemmelighet er alt virksom". Denne lovløsheten er noe som foregår innen kristenheten. I den forbindelse taler Paulus om "frafallet". 2.Tess. 2:3. At en slik utvikling måtte komme, varslet Paulus ved flere anledninger. Til de eldste fra Efesus sa han: "Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg". Apg. 20:29-30. Til medarbeideren Timoteus sa han: "Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer". 1.Tim. 4:1. Til den samme medarbeideren sier apostelen i sitt avskjedsbrev: "Dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider". 2.Tim. 3:1.

Om menneskene heter det da: "De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft". 2.Tim. 3:5. En slik lovløshet blant de som kaller seg kristne, omtalte Peter: "Det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse". 2.Pet. 2:1. Likeså talte også Johannes: "Likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss". 1.Joh. 2:18-19. Lovløshetens hemmelighet er altså med på å bane veien så "den lovløse" Antikrist kan stå fram en dag. 2.Tess. 2:8. Antikrist befinner seg i dag i avgrunnen. Åp. 11:7. På jorden i dag er det nemlig en åndelig maktfaktor som holder igjen, slik at Antikrist ennå ikke kan stå fram. 2.Tess. 2:6. Denne åndelige maktfaktor er Kristi Ånd virksom i Kristi menighet. Apostelen taler av den grunn både om "den som nå holder igjen" og "det som holder igjen". 2.Tess. 2:6-7.

Når den levende Guds menighet tas bort fra jorden ved bortrykkelsen, vil ikke lenger "jordens salt" befinne seg her. 1.Tess. 4:15-18. Matt. 5:13. Da vil det være en slik forråtnelse i verden, så den lovløse kan stige fram. 2.Tess. 2:6.8. Kristi Ånd legger m.a.o hindringer for Antikristens ånd i dag. Johannes kan i sannhet si: "Han som er i dere, er større enn han som er i verden". 1.Joh. 4:4. Det pågår en åndskamp i dag, der kristne både blir sterke ved nåden, men også faller ut av nåden. 2.Tim. 2:1. Gal. 5:4. Kristenheten består jo av både sanne og falske bekjennere. Matt. 13:24-25. Grunnen til at det ikke er i sin skjønneste orden i kristenheten, er den infiltrasjon og undergravingsvirksomhet som Satan driver med. 2.Tess. 2:9-10. Dette får apostelen Peter til å komme med dette vekkerop: "Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand". 2.Pet. 3:17.

De lovløses villfarelse består i følgende: Usunn lære som ikke frigjør, men bare pirrer tilhørerne. 2.Tim. 4:3-4. Falsk åndelighet som gjør en umenneskelig og opptatt av uvesentlige ting. 1.Tim. 4:1-3. Religiøs virksomhet som er drevet av profittbegjær. 2.Pet. 2:1-3. Et liv der de syndige lyster står i høysetet. 2.Tim. 3:1-4. Satans forførende virksomhet gjør slike mennesker både kjærlighetsløse og kraftløse. Matt. 24:12. 2.Tim. 3:5. Den fulle utfoldelse av lovløshet vil den lovløse Antikrist stå for: "Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud". 2.Tess. 2:4. Den lovlydige Kristus vil gjøre ende på den lovløse Antkrist med bare et åndepust. 2.Tess. 2:8. Samtidig vil Kristus sende ut engler så de lovløse blir utryddet fra jorden. Matt. 13:41. Ingen som driver med lovløshet skal arve Guds rike, når det opprettes synlig på jorden. 1.Kor. 6:9. Matt. 7:23.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.