gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Hemmeligheten med kvinnen og dyretAv Charles Hansen 2010.10.28

I Jesu forkynnelse gikk ofte samtid og fremtid over i hverandre. Jesus sa jo: "Den time kommer, og er nå." Joh. 4:23. 5:25. Det samme opplevde apostelen Johannes da han fikk syner på Patmos. Da fikk han denne befalingen: "Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette". Åp. 1:19.


Utgravd romersk militærby nær Beit She´an i Jordandalen. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

En engel viste Johannes følgende ute i ørkenen: "Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av spottenavn. Dyret hadde sju hoder og ti horn". Åp. 17:3. Dette skrekkuhyret hadde Johannes sett tidligere og beskrevet som det antikristelige verdensriket i endetiden. Åp. 13:1-10. Dette verdensriket kom til å bli styrt av en kvinne, ihvertfall for en tid. Åp. 17:3.16. Hva dette innebar, fikk Johannes nærmere forklaring på av engelen: "Jeg skal si deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, det som har sju hoder og ti horn". Åp. 17:7.

På Patmos hadde Johannes syner av flere kvinner. Han så solkvinnen som hadde krone med tolv stjerner på sitt hode. Åp. 12:1. Det var en beskrivelse av Israel. 1.Mos. 37:9. Johannes så en kvinne som ble omtalt som bruden, Lammets hustru. Åp. 21:9. Det var en beskrivelse av den sanne menighet. Ef. 5:25-27. Men apostelen så også "den store skjøgen". Åp. 17:1. Det var en beskrivelse av den falske menighet. Åp. 17:4-5. Den store skjøgen hadde sitt hovedsete i en bestemt by. Johannes fikk høre: "Kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden". Åp. 17:18. Hvilken by det her siktes til, får Johannes nærmere forklart: "Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er sju fjell, som kvinnen sitter på". Åp. 17:9. Det var vanlig blant romerske poeter å omtale Roma som byen på de sju fjell. Disse sju fjell er: Aventine, Coelian, Esquiline, Capitoline, Palatine, Quirinal og Viminal. Det var grunnet verdenshovedstaden Roma at Johannes var havnet på øya Patmos. Den var på Johannes´ tid en forfølgermakt. I Åp. 17:6 heter det: "Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod". Men Johannes fikk også se at Roma representerte en forførermakt: "I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter". Åp. 17:4. Styggedommer er i Skriften en betegnelse for avgudsdyrkelse. 5.Mos. 7:25-26.

På apostelmøtet i Jerusalem ble det vedtatt å be menighetene holde seg borte fra dette. Apg. 15:20. Men nettopp menigheten i Roma åpnet opp for avgudsdyrkelsen ved innføring av helgendyrkelsen, Mariadyrkelsen, pavedømmet, læren om skjærsilden og messeofferet osv. Hun som var ment å bli en brud, utviklet seg til å bli en skjøge. "Jeg undret meg storlig da jeg så henne", Åp. 17:6, sa Johannes. Av den grunn hadde også skjøgen et bestemt navn: "På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden". Åp. 17:5.

Oldtidens Babylon var ingen hemmelighet i GT. 1.Mos. 10:8-10. 11:1-9. Men endetidens Babylon blir først avdekket for Johannes på Patmos. Her er Babylon ikke navn på ei slette i Irak, men et dekknavn for byen Roma. Åp. 17:5. 1.Pet. 5:13. Den religiøse forvirring som har strømmet ut fra Roma, har fått verdensvid innflytelse. Åp. 17:15. Det skyldes ikke minst de mange innflytelsesrike forbindelser som skjøgen har hatt. Åp. 17:2. Den romersk katolske kirke har vært med å styre ikke minst den politiske utvikling i Europa. Da Romatraktaten ble undertegnet i 1957, kimet klokkene i Romas kirker. I dag ser vi dette utvikle seg til Middelhavsunionen. Med utsikt over Middelhavet så Johannes nettopp et verdensrike stige opp. Åp. 12:18-13:1. Knyttet til dette verdensriket er sju hoder og ti horn. De sju hoder står ikke bare for sju fjell, "de er også sju konger. De fem er falt. Den ene er nå. Den andre er ennå ikke kommet, og når han kommer, skal han bare bli en kort tid. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av de sju, og farer bort til undergang". Åp. 17:10-11.

Keiser Domitian satt på tronen i Roma da Johannes skrev Åpenbaringsboka i 96 e.Kr. Men fem keisere hadde tidligere lidt en voldelig død. Det var Julius Ceasar, Tiberius, Caligula, Claudius og Nero. En av disse vil vende tilbake som endetidens Antikrist. Derfor fikk apostelen høre: "Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp , ut av avgrunnen, og gå til undergang". Åp. 17:8. Hvem av de romerske keiserne som er Antikrist, blir identifisert allerede i Åp. 13:18: "Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks." Datidens lesere kunne regne ut at keiser Nero hadde denne tallverdien. Nero tok sitt eget liv utenfor Roma, mens Jesus ga sitt eget liv utenfor Jerusalems byport. Åp. 13:3. Joh. 10:17-18. Antikrist befinner seg nå i avgrunnen, mens Kristus befinner seg i himmelen. Åp. 11:7. Apg. 3:21. Både Antikrist og Kristus vil ha sin gjenkomst og åpenbares for menneskene i endetiden. 2.Tess. 2:6-8. Antikrist vil samarbeide med ti konger i endetiden. De er identiske med de ti horn på skrekkuhyret som Johannes så. Åp. 17:12. Denne politiske myndighet vil etterhvert få et motsetningsforhold til den religiøse myndighet og derfor gjøre ende på den store skjøgen. Åp. 17:16. Men til sist vil Herren selv gjøre ende både på den store skjøgen og på Antikrist. Åp. 19:1-21. Guds dommer over dem vil være sanne og rettferdige. Åp. 19:2.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.