gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


HøytideneAv Charles Hansen 2010.11.07

I 1.Mosebok hører vi om syndefallet. I 2. Mosebok hører vi om Guds forløsning. Og i 3. Mosebok hører vi om det forløste folkets gudstjeneste og samfunn med Gud. Et helt kapittel i 3. Mosebok, kapittel 23, er viet høytidene. Disse høytidene befalte Gud sitt utvalgte folk Israel å overholde, først i tabernaklet og siden i templet. 3.Mos. 23:2. 2.Mos. 23:14-17. 5.Mos. 16:1-16. Høytidene blir kalt for Herrens høytider for å understreke at Herren er annerledes enn hedningenes guder, og at hans folk skal leve annerledes enn hedningene. 3.Mos. 23:2.4. 5.Mos. 12:2-5.


Fra Getsemanehaven i Nasjonenes kirke i Jerusalem,der Jesus Messias kjempet sin lidelseskamp i bønn. Foto: Sidre Sørbøe Sørhus

Derfor sier Herren gjentatte ganger til Israel nettop i 3. Mosebok : "Dere skal være hellige, for jeg er hellig". 3.Mos. 11:44. Til hjelp for å bevare sin egenart, fikk Israel forordnet moedim dvs. fastsatte tider av Herren. 3.Mos. 23:2.4. Moedim kan også oversettes med møtesteder. Herren ville møte sitt folk så det var opptatt med ham og tilba ham. Bemerkelsesverdig er det derfor at ordet hag blir oversatt med høytid i 3:Mos. 23:6. Ordet hag har med dans å gjøre.

Høytidene skulle altså være sammenkomster med glede i Guds nærhet. 3.Mos. 23:40. Herrens høytider som er nevnt i 3. Mos. 23, følger folkets religiøse kalender. Den fikk de i forbindelse med utgangen av Egypt. 2.Mos. 12:1-2. Fra før hadde de en sivil kalender. I Norge følger vi den gregorianske kalender. Den følger jordas omløp rundt sola, som grunnlag for inndelingen av året. I Israel med to kalendre følger de derimot månens kretsløp rundt jorda, for å dele inn året. I Salm. 104:19 heter det: "Han gjorde månen for å fastsette tidene".

Alle de årlige høytidene som nevnes i 3. Mos. 23, var innhøstingsfester. Dette vitner om Israel som et jordbrukssamfunn. Men siden Herrens høytider følger den religiøse kalender, forteller det at høytidene hadde et klart åndelig sikte. 1.Kor. 15:46. Dette åndelige siktet går fram av hvordan den religiøse kalender var oppbygd. Sjutallet står her sentralt. Hver sjuende dag var den ukentlige festen, sabbaten. 3.Mos. 23:3. Ellers var det forordnet med sju årlige fester. Tre på våren: Påsken, de usyrede brøds høytid og førstegrødens dag. 3.Mos. 23: 5-14. En på sommeren: Ukenes høytid. 3.Mos. 23:15-22. Og tre på høsten: Basunklangdagen, den store forsoningsdagen og løvhyttefesten. 3.Mos. 23: 23-43.

Sjutallet møter vi tidlig i Skriften. Det står for fullendelse. Det heter i 1.Mos. 2:2: "Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort". Apostelen Paulus tolket høytidene som en profetisk beskrivelse av kommende begivenheter. I Kol. 2:16-17 sier han derfor: "La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til". På denne bakgrunn kan vi si at 3. Mos. 23 er en profetisk beskrivelse av hva Gud gjør i historien for å føre menneskene til fullendelse. Når så Israel feiret høytidene, var de med på å anskueliggjøre Guds frelsesplan. Tre ganger om året var alle voksne menn i Israel pliktige til å møte på høytidene. 5.Mos. 16:16. Det forklarer at mennene blir tallfestet i forbindelse med Jesu brødundre, men ikke kvinnene og barna. Matt. 14:21. 15:38. Underne fant sted på vei til høytid i Jerusalem. Det virket forenende på folket når de tolv stammene dro opp til Jerusalem, høytidsstevnenes by, og sang de femten festreisesalmene fra Salme 120 - 134. Jes. 33:20. Og det virket oppdragende på folket å feire høytidene. For da gjaldt forskriften: "Ingen skal vise seg for Herrens åsyn tomhendt". 5.Mos. 16:16. Folket lærte altså hva offervilje er.

Foruten høytidene som er nevnt i 3.Mos. 23, feiret også Israel andre høytider. Sabbatsåret ble feiret hvert sjuende år og jubelåret hvert femtiende år. 3.Mos. 25:1-22. Purimfesten ble feiret til minne om hvordan jødene ble reddet fra å bli utryddet av Haman. Est. 9:20-32. Tempelinnvielsens fest ble feiret til minne om makkabeernes seier over syrerne og gjeninnvielsen av templet. Joh. 10:22. I tillegg til dette har de også hatt mindre minnehøytider. Med årene utartet høytidsfeiringene i Israel seg til å bli noe høyst overfladisk. Jes. 1:13-20. Mal. 1:10-14. Så på Jesu tid merker vi oss at Herrens høytider blir kalt for jødenes høytider. Joh. 5:1. 6:4. Kristi verk for oss fører til at høytidene får sin oppfyllelse. Matt. 5:17. Kristi verk i oss derimot fører til at Guds folk kan fungere som en virkelig høytidsskare. Hebr. 12:23. Da kan det hete: "La oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød"! 1.Kor. 5:8.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.