gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Det som taler for en jødisk statAv 2005.10.08

Da England sa fra seg mandatet i Midt-Østen, var det et stort flertall på 33 stater i FN, som i november måned 1947 stemte for at området skulle deles i to. Blant de land som sa ja var bl.a. Norge, USA og kanskje mest overraskende Sovjet. Andrei Gromyko holdt under forhandlingene denne tale som grunnlag for at Sovjet gikk inn for delingen. Dette ble grunnlaget for at David BenGurion proklamerte staten Israel den 14. mai 1948.


Israels flagg

Det er en kjent sak at en stor del av det jødiske folks forhåpninger er knyttet sammen med Palestinaspørsmålet og den fremtidige struktur i dette landet. Det er derfor ikke forbausende at både i Hovedforsamlingen og i møtene i Hovedforsamlingens politiske komite, ble denne siden av saken viet stor oppmerskomhet. Denne oppmerksomhet er forståelig og fullstendig berettiget. Det jødiske folk ble utsatt for de mest ekstreme lidelser og tap under den siste krigen. Det kan uten overdrivelse hevdes at det jødiske folks lidelser ikke lar seg beskrive. Det er vanskelig å uttrykke i tørre tall de tap og ofre det jødiske folk måtte bære under de nazistiske okkupanter. I de landområder som Hitler hadde okkupert, ble jødene nesten totalt utryddet. Det totale antall jøder som ble ofre for naziztiske bødler er bortimot 6 millioner. Bare omkring en og en halv million jøder overlevde krigen i Vest-Europa. Men disse tall, som gir oss et begrep om hva det jødiske folk led under nazismens åk, gir oss ingen ide om den situasjon den store masse av det jødiske folk befinner seg i efter krigen.

Svært mange av de jødene som overlevde krigen i Europa, har tapt sine hjemland, sine hjem og mulighetene til å tjene til livets opphold. Hundre tusener av jøder vandrer rundt i de forskjellige europeiske land og prøver å finne en måte å overleve på og et sted å være. Svært mange av dem lever i leirene for displaced persons, hvor de fremdeles lider nød.

Erfaringen fra fortiden, og særlig fra 2. verdenskrig, har vist at ikke et eneste land i Vest-Europa har vært istand til å yde jødene skikkelig hjelp og forsvare deres interesser, selv ikke deres eksistens, mot den vold som ble rettet mot dem fra Hitlers tilhengere og allierte. Dette er et meget alvorlig faktum, men som alle fakta må det desverre erkjennes. Det faktum at ikke et eneste land i Vest-Europa har vært istand til å forsvare det jødiske folks elementære rettigheter, eller gi dem kompensasjon for den vold de ble utsatt for av nazistiske bødler, forklarer hvorfor jødene håper at det skal bli opprettet en stat som tilhører dem. Det ville være urettferdig ikke å ta dette med i beregningen, og å nekte det jødiske folk å se dette håp oppfyllt.

Når man skal vurdere de forskjellige planer for Palestinas fremtid, er det nødvendig først og fremst å ta hensyn til den spesielle side ved dette spørsmål. Vi må ikke glemme det ugjendrivelige faktum at befolkningen i Palestina består av to folkeslag, arabere og jøder. De har begge sine historiske røtter her. Dette landet er blitt begge disse folkeslags fedreland, og begge inntar en viktig stilling i landet, både økonomisk og kulturelt. Hverken historien eller de rådende omstendigheter i Palestina kan rettferdiggjøre en ensidig løsning av Palestinaproblemet, hverken ved å opprette en arabisk stat og se bort fra jødenes rettmessige krav eller ved å opprette en uavhengig jødisk stat uten å ta hensyn til den arabiske befolknings rettmessige krav. Ingen av disse ekstreme løsninger ville bety en rettferdig løsning av dette kompliserte problem, først og fremst fordi ingen av dem ville garantere en ordning av forholdet mellom jøder og arabere, og det er den aller viktigste oppgaven. Man kan bare finne en rettferdig ordning hvis man i tilstrekkelsig grad tar hensyn til begge folks rettmessige krav.

Motstanderne av en deling av Palestina i to uavhenige, demokratiske stater viser som regel til det faktum at denne avgjørelse ville, efter hva de påstår, være rettet mot araberne, mot den arabiske befolkning i Palestina og mot de arabiske stater generelt. Dette synspunktet blir av lett forståelige grunner spesielt hevdet av delegasjonene fra de arabiske land. Men USSR-delegasjonen kan ikke dele dette syn. Hverken forslaget om å dele Palestina i to separate, uavhengige stater eller beslutningen i ad hockomiteen som ble opprettet under den sesjonen og som godtok det forslaget som nå er under debatt, er rettet mot araberne. Denne beslutning er ikke rettet mot noen av de to nasjonale grupper som nå bebor Palestina. USSR-delegasjonen vil tvert imot hevde at denne beslutning er i overenstemmelse med begge folks fundamentale nasjonale interesser, i arabernes så vel som i jødenes interesse.

Representantene for araberstatene hevder at en deling av Palestina ville være en historisk urett. Men dette syn på saken kan ikke aksepteres, om ikke annet fordi jødene tross alt har vært knyttet til Palestina gjennom en lang epoke i historien. Bortsett fra dette må vi ikke overse det faktum, og USSR-delegasjonen påpekte det allerede under den spesielle sesjone i Hovedforsamlingen, at jødene befinner seg i en fortvilet situasjon på grunn av 2. verdenskrig. Jeg vil ikke gjenta hva USSR-delegasjonen sa i denne anledning under den spesielle sesjon i Hovedforsamlingen. Men det vil ikke være av veien igjen å minne mine tilhørere om at på grunn av den krigen som Hitler satte igang, har jødene som folk båret større lidelser enn noe annet folk. Dere vet at det var ikke et eneste land i Vest-Europa som klarte å beskytte jødenes interesser mot Hitlers vilkårlige handlinger og vold.

En løsning av Palestinaproblemet ved å dele landet i to separate stater, vil være av meget stor historisk betydning, fordi denne avgjørelse ville imøtekomme det jødiske folks rettmessige krav, og som dere vet har hundre tusener av dem fremdeles intet land, intet hjem, og de har bare funnet et midlertidig oppholdssted i spesielle leire i noen vest-europesiske land. Jeg skal ikke snakke om de forhold disse menneskene lever under. De er velkjente. Det har vært sagt en hel del om dette emne av representanter som deler USSR-delegasjonens syn og som støtter planen om en deling av Palestina.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.