gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Ukenes høytidAv Charles Hansen 2012.01.27

Når Herrens høytider omtales i 3.Mos. 23, er Chag Shavuot, ukenes høytid, den fjerde årlige høytiden som nevnes. 3.Mos. 23:15-22. Denne høytiden går under flere betegnelser. i 2.Mos. 34:22 omtales den som "ukenes høytid". Det var fordi den kom sju uker etter påsken. I Mose lov het det: "Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle sju hele uker". 3:Mos. 23:15.


"Jesusbåten" funnet i Gennesaretssjøen, nå på museet i Nof Ginnosar Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Høytiden ble også kalt for "kornhøstens høytid" fordi den var en innhøstingsfest for "førstegrøden av hvetehøsten". 2.Mos. 23:16. 34:22. Den varte bare én dag og ble derfor kalt for "førstegrødens dag". 4.Mos. 28:26. Lukas kaller dagen for "pinsefestens dag". Apg. 2:1. Ordet som er oversatt med pinse, er pentekoste. Det betyr den femtiende. Dette samsvarer med det som var foreskrevet: "Femti dager skal dere telle til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden". 3.Mos. 23:16. Pinsen kom i måneden sivan, årets tredje måned ifølge den religiøse kalender. Dette var en høytid tidlig på sommeren, tilsvarende mai/juni for oss.

Om pinsehøytiden var kortvarig, så var den viktig for Israels folk. Alle voksne menn blant folket var derfor pliktige til å møte fram på Guds utvalgte sted denne høytiden. 5.Mos. 16:16. Lukas kan berette om en slik pinse i Jerusalem der det var folksomt: "Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen". Apg. 2:5. Denne store folkemengden hørte på pinsedags morgen en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram. Apg. 2:2.15. Denne lyden førte folkemengden til en skare som sto fram og talte inspirert på ulike språk. Og reaksjonen uteble ikke: "De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk"? Apg. 2:7-8.

Apostelen Peter forklarte da pinseunderet med det som hadde skjedd med Jesus: "Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører". Apg. 2:33. For ti dager siden hadde Jesus forlatt disiplene fra Oljeberget og blitt tatt opp i herlighet. 1.Tim. 3:16. Nå fikk de omkring 120 disiplene på øvresalen en forsmak på denne herligheten ved at de fikk "Ånden som førstegrøde". Rom. 8:23. Og det skjedde på førstegrødens dag! Frelseshistorien var altså nøye planlagt. Og ukenes høytid i GT var en skygge av den pinsen som fant sted i NT. Kol. 2:16-17. På pinsedagen fikk Jesu disipler ikke bare en førstegrøde fra Gud, men de utgjorde også en førstegrøde for Gud.

Herrens bror Jakob sier: "Vi skal være en førstegrøde av hans skapninger". Jak. 1:18. I påsken skulle ett kornbånd av bygghøsten svinges for Herren av presten, men i pinsen skulle to brød av hvetehøsten svinges for Herren av presten. 3.Mos. 23:10-11.20. I profetisk perspektiv ser vi at det som skjedde med Kristus i påsken, skulle få betydning for både jøder og hedninger i pinsen. I sin pinsepreken henvendte Peter seg til begge grupper. Apg. 2:39. Og Paulus kan si 1.Kor. 12:13: "Med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere". Denne menigheten sto offentlig fram på pinsedagen. Men den var blitt dannet allerede i påsken ifølge Ef. 2:14: "Han er vår fred, han som gjorde de to til ett".

Guds menighet i denne tid symboliseres altså i 3.Mos. 23:17 i to svingebrød, som var lagd "av to tiendedeler av en efa fint mel og bakt med surdeig". Slik er det både noe fint, men også noe surt i Guds menighet i dag. Alle i menigheten har del i guddommelig natur. 2.Pet. 1:4. Men alle i menigheten har også en syndenatur. 1.Joh. 1:8. Men menigheten står der likevel uten fordømmelse for Gud takket være Jesu offer. Dette foreskygges i de ulike offer som ble ofret på pinsedagen. 3.Mos. 23:18-19.

Det er bemerkelsesverdig at jødene leser Ruts bok under pinsefesten. Den boka taler nettopp om innhøsting. Der hører vi om mabittkvinnen Rut som dro til Betlehem sammen med svigermoren No'omi, som var av Israels ætt. Og Rut kunne si til No'omi: "Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud". Rut 1:16. Dette blir realisert i menighetens tid. I menigheten er det plass ikke bare for troende jøder, men også for troende hedninger. 3.Mos. 23:22. Ef. 3:6.

Menighetens innhøstingstid har vart lenge. Dette foreskygges i de fire måneder som gikk fra pinsen til høstfestene. 3.Mos. 23:15-16.24. Joh. 4:35. Ifølge Mose lov var ukenes høytid knyttet til løfteslandet. 3.Mos. 23:22. Men jødene har vært mye borte fra sitt land. Derfor har pinsen ofte fått karakter av å være en takkefest for loven. Ifølge rabbinsk tradisjon ble lovgivningen på Sinai gitt i pinsen. I 2.Mos. 19:1 heter det: "På tremånedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai ørken". Men det er kontrast mellom Sinai berg og Sions berg.På Sinai ble omkring tre tusen mennesker drept, mens på Sion ble omkring tre tusen mennesker frelst. 2.Mos. 32:28. Apg. 2:41. Men det er også likhet mellom de to berg. På Sinai trådte en ytre lov i funksjon, men på Sion en indre. Om denne indre lov kan det hete: "Livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov". Rom. 8:2.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.