gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds rike fra evighet til vannflommenAv Charles Hansen 2013.02.04

Vi hører mye om Guds rike i Skriften. Det er en oversettelse av det hebraiske ordet malkut i GT og det greske ordet basileia i NT. Begge ordene betyr nærmest kongedømme. Når vi hører om Guds kongedømme, går det både på hvilken makt denne kongen har og hva han hersker over.


Getsemane hage på Oljeberget

Kongen i dette riket er enestående. Det slås fast i Jer. 10:10: "Herren er Gud i sannhet. Han er en levende Gud og en evig konge". Men siden
denne kongen er evig, så er også hans rike evig. Kong David sier i Salm. 145,13: "Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer
gjennom alle slekter". Guds herredømme er omfattende siden han er skaperen av alle ting, både det synlige og det usynlige. Kol. 1:16. Av den
grunn kunne David si i bønn til Gud: "Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden!
Herre, ditt er riket, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt". 1.Krøn. 29:11. Den evige konge er dermed Den Allmektige.

Men skaperen har delegert noe av sin makt til det skapte. Paulus kan tale om troner, herredømmer, makter og myndigheter i Kol. 1:16. En av
kjerubene fikk overdratt denne jord som et myndighetsområde av Gud. Esek. 28:14. Luk. 4:6. Denne salvede kjerub omtales som Lucifer eller
"strålende stjerne" i Jes. 14:12. Men han var ikke fornøyd med bare å ha jorden under sin myndighet. Han sa derfor: "Til himmelen vil jeg stige opp,
høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre
meg lik Den Høyeste". Jes. 14:13-14. Dette var et opprør imot Gud og hans rike. Med seg i dette opprøret fikk Lucifer en tredjedel av englene.
Åp. 12:3-4. Men dette fikk vidtrekkende konsekvenser. Jesus sa det slik: "Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn". Luk. 10:18. Men det gikk
også ut over Satans myndighetsområde. Jorden ble øde og tom. 1.Mos. 1:2.

Men i løpet av sju dager fornyet Gud jordens skikkelse. 1.Mos. 1:3-31. "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og
råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden". 1.Mos. 1:27-28. Menneskene var det nå som fikk jorden
som et delegert myndighetsområde av Gud. Salm. 115:16. Adam og Eva var et myndig ektepar som sto i Eden kronet med herlighet og ære av
Gud. Salm. 8:6-9. De var representanter for Guds rike så lenge de var undergitt den evige konge. 1.Mos. 2:15-17. Men så ble de forgiftet av den
gamle slange, som er djevelen og Satan. Rom. 3:13.23. Det medførte at menneskene ikke underla seg jorden, men isteden måtte dø og vende
tilbake til jorden. 1.Mos. 3:17-19. Satan hadde med dette foretatt en okkupasjon og var blitt "denne verdens fyrste". Joh. 12:31. 16:11. "Denne
verden" ble dermed et begrep på Satans rike som sto i klar opposisjon til Guds rike. Joh. 12:31. I Guds rike er de rådende prinsipper "rettferdighet
og fred og glede". Rom. 14:17. Men i Satans rike råder de motsatte prinsipper: "Kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har".
1.Joh. 2:16. Om jorden er blitt okkupert av den onde, så er det Gud som er den rettmessige eieren av både himmelen og jorden. 1.Mos. 14:19.
Salm. 24:1.

På grunn av de uforenlige prinsipper kan det ikke bli noen sameksistens mellom de to riker. Historien er derfor blitt en kamparena om hvem
skal ha herredømmet. I denne kampen har Gud spredd sannheten og djevelen løgnen. Gud omtales som "Den Sanne", men djevelen som
"løgnens far". 1.Joh. 5:20. Joh. 8:44. De to er imidlertid ikke jevnbyrdige. Derfor kommer Satans rike til å forgå, men Guds rike vil bestå.
1.Mos. 3:15. 1.Joh. 2:17. Noah opptrådte som en representant for Guds rike. Han både vandret med Gud og var en rettferdighetens forkynner
ved å bygge arken. 1.Mos. 6:9. 2.Pet. 2:5. Men det var få som hørte på Noahs vitnesbyrd. 1.Pet. 3:20. Isteden ble det et forenet opprør imot Guds
rike gjennom en forening av engler og mennesker. 1.Mos. 6:1-5. Men Gud grep inn overfor disse opprørerne ved å styrte de falne engler i
avgrunnen og ved å la de falne mennesker gå under i vannflommen. 2.Pet. 2:4-5. Dette forteller noe vesentlig om Gud: "Herren tronte på
vannflommens tid, og Herren troner som konge for evig". Salm. 29:10. Om det bare ble en rest av åtte mennesker igjen etter vannflommen,
så var dette tilstrekkelig for at en semitt kunne stå fram som frelser i tidens fylde. Luk. 3:23-28. 1.Mos. 9:26.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.