gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfartAv Charles Hansen 2013.11.13

Herren er jordens rettmessige eier. Salm. 24:1. Han kom hit i tidens
fylde for å opprette sitt rike. Mark. 1:15. Med Jesu fødsel var altså en
konge født inn i verden. Matt. 2:2. Joh. 18:37. Dette ble oppfattet som
en krigserklæring av djevelen, som var her som okkupant. 1.Joh. 5:19.
Han inspirerte derfor kong Herodes til barnemord av guttebarn i
Betlehemsområdet, fra to år og yngre. Matt. 2:16.Torget i den utgravde byen Betsaida, som Jesus besøkte ofteMen guttebarnet Jesus vokste opp i Nasaret og sto fram for Israel ved sin dåp i Jordan. Matt.
2:23. Joh. 1:31. Jesu fremtreden var en dokumentasjon på at han var den
lovede Messias. Da oppfyltes Jesajas profeti: " Se, min tjener, som jeg
støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd
på ham". Jes. 42:1.

Spesielt Matteusevangeliet dokumenterer gang på gang at Jesus fra
Nasaret er kongen i Guds rike. Han er av Davids ætt, dvs. av kongeætten.
Matt. 1:1. Kongens autoritet ble legitimert av hans myndige taler og
gjerninger. Matt. 5:1-9:38. Og noe av kongens myndighet ble delegert til
de tolv og de sytti, som han sendte ut til Israels folk. Matt. 10:1-8.
Luk. 10:1-11. Da døperen Johannes i fengselet spurte om Jesus var den
som skulle komme, så var Jesu svar: " Blinde ser og lamme går omkring,
spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet
forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg".
Matt. 11:5-6. Det var de av Israels folk som ikke tok anstøt av Jesus,
men som tok imot kongen som var ankommet. Joh. 1:12.49. De fikk oppleve
hva Jesus sa: "Fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i
himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg".
Matt. 11:12. Guds rike var tilgjengelig for disse mennesker ved
omvendelse. Derfor lød det både fra døperen Johannes, fra Jesus og fra
de tolv apostler: " Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær"!
Matt. 3:2. 4:17. 10:7. Matteus som skrev spesielt for jødene, bruker
uttrykket "himlenes rike" gjentatte ganger. Jødene var nemlig redde for
å misbruke Guds navn. Derfor omskrev de Gud med himmelen eller kraften.
Luk. 15:21. Matt. 26:64. Jødene ventet også at et rike av himmelsk
opprinnelse skulle opprettes på jorden. Dan. 2:44.

Tidligere hadde Guds rike vært til stede i Israel i form av en skystøtte
og ildstøtte. Salm. 99:7. Nå var Guds rike til stede ved at rikets konge
var der. Og han var fylt av Guds herlighet. Joh. 1:14. Men dette forble
skjult for majoriteten av den generasjonen jøder som døperen Johannes og
Jesus virket iblant. Jes. 53:2. Jesus sa det slik: " Hvem skal jeg ligne
denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til
sine lekekamerater: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke
danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte! For Johannes kom,
han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd!
Menneskesønnen kom, han verken eter eller drikker, og de sier: Se for en
storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen er
rettferdiggjort av sine barn". Matt. 11:16-19. Jesus hadde stått fram i
Israel for å velsigne folket. Apg. 3:25-26. Men siden de ikke hadde tatt
imot ham, måtte han isteden refse dem: " Så begynte han å refse de byene
hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke
hadde omvendt seg". Matt. 11:20.

Da begynte også Jesu forkynnelse å endre karakter. Han lovte da noe
annet enn opprettelsen av Guds rike på jorden. Jesus sa: " Kom til meg,
alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile"! Matt.
11:28. Ikke folket, men hans åndelige slektninger var det som fikk
erfare denne hvilen. Matt. 12:46-50. Disse Jesu disipler ble varslet om
og forklart en ny fase av Guds rike, som profetene tidligere ikke hadde
talt om. I lignelser kalte Jesus dette for "himlenes rikes
hemmeligheter". Matt. 13:1-58. I den forbindelse antydet Jesus at hans
virksomhet ville omfatte "åkeren" dvs. verden. Matt. 13:38. Tidligere
hadde hans virksomhet bare omfattet "hans vingård" dvs. Israel. Jes.
5:1-7. Grunnen til denne endring var at Israel som folk offentlig
forkastet Jesus. I Matt. 27:22 heter det: " Pilatus sier til dem: Hva
skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest
ham"!

Jesus ble den forkastede kongen siden folket lot seg overtale av sine
ledere. Matt. 21:42. 27:20. Men Jesus ble slettes ikke den tapende
kongen. Han vant en overveldende seier over mørkets rike på korset. Kol.
2:15. Som den seirende kongen i Guds rike gikk han levende ut av graven
påskemorgen. Apg. 2:24. Men kongen kunne ikke lenger være iblant en slik
vrang slekt. Derfor forlot han dem fra Oljeberget på en majestetisk
måte. Apg. 1:9-11. Da ble Hoseas profeti oppfylt: " Jeg vil gå min vei,
jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og
søker mitt åsyn". Hos. 5:15. Så er det altså en fremtid for Israel.
Jesus er fast besluttet på å gjenreise riket for Israel en dag. Apg.
1:6. For om Israel forkastet Jesus, så har ikke Jesus forkastet Israel.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.