gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAGAv Charles Hansen 2014.02.04

Med pinsedagen slik den beskrives av legen Lukas i Apostlenes gjerninger kapittel 2, begynte en ny fase av Guds rike. Apg. 11:15. Jesus var blitt forkastet som Israels konge. Luk. 19:14. Han måtte helt til himmelen for å få anerkjennelse og kongemakt. Apg. 2:36. Luk. 19:12.


Getsemane øst for Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

I himmelen vil Guds rikes konge befinne seg "i mange dager" ifølge profeten Hosea. Hos. 3:4. Der i himmelen vil Jesus Kristus befinne seg "inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn", ifølge apostelen Peter. Apg. 3:21. Men fra himmelen har Jesus utøvd sin kongemakt ved å utøse Den Hellige Ånd. Apg. 2:33. Dette varslet Jesus Israels ledere om på forhånd: "Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter". Matt. 21:43. Dette folket var disippelkretsen rundt Jesus. Denne disippelskaren fikk dette løftet av sin mester: "Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket". Luk. 12:32.

Ved Sinai berg ble Israel i sin tid gjort til et kongerike ved pinsetid. Salm. 114:1-2. 2.Mos. 19:1. På samme måte ble også menigheten på Sions berg gjort til et kongerike ved pinsetid. Åp. 1:6. Apg. 2:1. Det som skjedde med menigheten, uttrykkes slik av apostelen Paulus i Kolosserbrevet: "Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike". Kol. 1:13. I Efeserbrevet uttrykker han det slik: "Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus". Ef. 2:6. Guds rike er altså i dag et himmelsk rike. 2.Tim. 4:18. Guds rike og Guds herlighet er nemlig nøye knyttet sammen. Om Stefanus heter det at han "rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd". Apg. 7:55. Ved å være satt med Kristus i himmelen, har de som utgjør menigheten del i Guds rike. Åp. 1:9. Det innebærer at Kristus troner som den eneste hersker i menigheten. Jud. v.4. Da blir det også en guddommelig orden i Guds menighet: "De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene". Apg. 2:42.

Guds rikes medarbeidere i denne tid er betrodd et guddommelig budskap, evangeliet. Evangeliet kalles for "Guds nådes evangelium", fordi det taler om å bli frigjort fra syndens makt. Apg. 20:24. Men det kalles også for "evangeliet om Guds rike", fordi det taler om å komme inn under Guds makt. Apg. 8:12. Kong Jesus gir ikke bare et budskap å gå med, men også myndighet til å formidle dette budskapet. "Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse" heter det i Apg. 4:33. Og i Apg. 5:12 heter det: "Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender". Men dette var ikke bare begrenset til apostlene. For Jesus sa: "Disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet". Mark. 16:17-18. Med den nådegaveutrustning som Herren gir, merkes det at "Guds rike består ikke i ord, men i kraft". 1.Kor. 4:20.

Men samtidig må det understrekes at Guds rike i denne tid er i det skjulte. Det samme sa Jesus: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere". Luk. 17:20-21. En parallell til dette er Davids kongedømme i Israel, som først var i det skjulte før det kom i det åpenbare. 1.Sam. 22:1-2. 2.Sam. 2:4. 5:3. Slik er Guds rike nå i det skjulte, men en dag vil det komme i det åpenbare. Kol. 3:3-4. Så lenge Guds rike bare er et himmelsk rike, er det viktig å følge oppfordringen: "Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden". Kol. 3:1-2.

Men ikke alle bekjennende kristne gjør dette. Derfor er kristenheten i denne tid preget av både godt og ondt. Dette kom fram i Jesu lignelser om "Guds rikes hemmeligheter". Luk. 8:10. Disse lignelser beskriver nettopp den nåværende fase av Guds rike, der det er i det skjulte. I det skjulte dannes det noe verdifullt for Gud, "en meget verdifull perle". Matt. 13:46. Det er menigheten som skal hentes av sin eier. Joh. 14:3. Men i det skjulte dannes det også en frafallen kristenhet, som er gjennomsyret av falsk lære og umoral. Matt. 13:33. Og den vil bli vraket av Herren. Åp. 19:2. Forløsningens dag vil avsløre hvem som hører Kristus til. Ef. 4:30. 1.Kor. 15:23. Det blir et kongelig presteskap som hentes til himmelen, hvor menigheten har sitt borgerskap. 1.Pet. 2:9. Fil. 3:20-21.

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.