gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dagAv Charles Hansen 2014.05.06

Guds rike er i dag et himmelsk rike. 2.Tim. 4:18. Men Herren er fast
besluttet på at Guds rike også skal bli et jordisk rike. Jesus lærte
derfor disiplene å be: "Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen,
så og på jorden". Matt. 6:10.Davidskilden ved Ein Gedi

Dette blir virkelighet ikke ved menneskelig evolusjon, men bare ved guddommelig
intervensjon. Dette kom fram av profeten Daniels tydning av babylonerkongen
Nebukadnesars drøm om billedstøtten. Profeten sa til kongen: "Mens du sto og så
på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på
føttene". Dan. 2:34. Og han sa videre: "Steinen som rammet
billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden". Dan. 2:35.
Daniel forklarte dette for Nebukadnesar: "I disse kongenes dager vil
himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges".
Dan. 2:44.

Skal Guds rike kunne opprettes på jorden, må det settes en sluttstrek
for tingenes nåværende tilstand. GTs avslutningskapittel varsler dette
ved utropet: "Se, dagen kommer"! Mal. 4:1. Dagen det er tale om er
Herrens dag. Den avslutter den nåværende tidsalder gjennom "Herrens
vredes dag". Sef. 2:3. Og den begynner den kommende tidsalder gjennom
Herrens "veldes dag". Salm. 110:3.

Herren må altså hjemsøke jorden for at den skal fremstå i en annen skikkelse.
Jes. 13:11. Matt. 19:28. Jesus uttrykte det slik: "Ta dere i vare, så ikke deres hjerte
tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme
uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over
hele jorden". Luk. 21:34-35. Jesus ga samtidig et håp om å slippe unna denne
hjemsøkelsen. Han sa: "Men våk hver tid og stund, og be om at dere må
bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli
stående for Menneskesønnen". Luk. 21:36.

Den levende Guds menighet vil unnslippe Herrens vredes dag ved
bortrykkelsen. 1.Tess. 1:10. Når menigheten ankommer himmelen, vil den
bli fremstilt som hellig og ulastelig. Ef. 5:27. Der vil også den
enkelte i menigheten bli bedømt ved Kristi domstol. 2.Kor. 5:10. Og der
vil menigheten bli viet til sin brudgom. Åp. 19:7. Alt dette er de
himmelske forberedelser til Guds rikes opprettelse på jorden. Men også på
jorden blir det forberedelser til rikets opprettelse. Paulus sier i 1.Tess. 5:2-3:
"Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de
sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den
kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke
slippe unna". Herrens dag kommer altså som følge av en tilsynelatende
fredspakt som opprettes. Det er en sjuårig avtale mellom verdensrikets
fyrste og Israel. Dan. 9:27. Denne avtalen ble varslet av Jesus: "Jeg er
kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i
sitt eget navn, ham vil dere ta imot"! Joh. 5:43. Guds reaksjon på denne
avtalen blir hva profeten Esekiel sier: "For nær er dagen! Ja, nær er
Herrens dag! En dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den
være". Esek. 30:3. Perioden er detaljert omtalt i Åp. 6:1 - 19:21. Den
omfatter sju segl som brytes, sju basuner som engler blåser i og sju
vredesskåler som tømmes.

Tidsalderens ende slik den beskrives i Åpenbaringsboka, viser tydelig at
"Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene". Dan. 4:17.
Jorden vil under Herrens vredes dag merke et spesielt nærvær av Herren.
Åp. 6:15-17. Herren vil da tale til menneskeheten gjennom de dommer han
lar gå over jorden. Salm. 2:5. Jes. 26:9. Men Herren vil også tale
gjennom de vitner han sender ut. Jesus sa: "Dette evangeliet om riket
skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag,
og så skal enden komme". Matt. 24:14. I de første tre og et halvt år av
denne perioden, vil Herren gi myndighet til 144 000 beseglede vitner av
alle Israels barns stammer. Åp. 7:1-8. De vil være sannhetsvitner i en
tid preget av forførelse og løgn. Åp. 14:3-5. 2.Tess. 2:9-12. I de siste
tre og et halvt år av samme periode, vil Herren gi myndighet til to
vitner i Jerusalem. Åp. 11:3-14. Disse vil fungere som "to lysestaker",
som lyser opp i en tid preget av forfølgelse. Åp. 11:4. 13:7. Som to
martyrvitner virker deres tjeneste ekte. Den kulminerer da også i deres
oppstandelse og himmelfart. Åp. 11:7-12.

Budskapet om at kong Kristus vil komme for å opprette sitt rike, vil
bringe en høst på jorden. Og det til tross for at "den store trengsel"
vil gå over jorden, de siste 42 måneder av denne sjuårsperioden. Åp.
7:14. 13:5. Den store trengsel utløses ved at Antikrist setter seg i
templet i Jerusalem og krever tilbedelse. Matt. 24:15.21. 2.Tess. 2:4.
Bare få mennesker vil overleve den store trengsel. Jes. 24:1-6. Blant
disse overlevende er det en stor skare av hedninger som lar seg frelse.
Åp. 7:9-17. En rest av Israel vil også la seg frelse. Jes. 10:20-22.
Dan. 12:1. Denne rest vil finne et tilfluktssted i ørkenen under den
store trengsel. Sef. 2:3. Åp. 12:14.

Tidsalderens ende vil også være preget av krig. Dan. 9:26. Gog-krigen
vil komme først, der Israel angripes fra nord. Esek. 38:1-23.
Harmageddon-krigen vil komme sist, der enorme hærstyrker vil gå til
angrep på Jerusalem. Åp. 16:13-16. Sak. 12:1-14. Men verken Israel eller
Jerusalem vil bli knekket. "For Herren skal dra ut og stride mot disse
hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen
skal hans føtter stå på Oljeberget". Sak. 14:3-4. Når Jesu gjenkomst
finner sted i makt og stor herlighet, er det ingen motstandere som kan
stå seg imot ham. Matt. 24:30. Da skjer hva kong David forutsa: "Ditt
folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din
ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød". Salm. 110:3. Da har
Jesus Kristus tatt i bruk sin store makt og regjerer som konge. Åp.
11:15-17. Og Guds rike er blitt opprettet på jorden fra Jerusalem av.
Jes. 9:7. Jer. 3:17.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.