gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dagAv Charles Hansen 2014.09.03

Ved Jesu første komme til jorden kom Guds rike nær. Matt. 4:17. Ved Jesu gjenkomst til jorden vil Guds rike bli opprettet. Dan. 2:44. Jesus antydet i lignelsen om pundene at nettopp slik ville det bli: " Han var nær Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til syne. Han sa da: En mann av høy ætt dro til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake". Luk. 19:11-12.


Fiken modnes i Galilea

Kongemakt fikk Jesus da han vendte hjem til Faderen ved sin himmelfart. Dan. 7:13-14. Denne kongemakt vil Jesus demonstrere for hele verden når han kommer igjen som kongenes konge og herrenes herre. Åp. 19:11-16. Da vil seiershelten fra Golgata og Bosra ri inn i Jerusalem. Jes. 53:10-12. 63:1-3.

Den gylne port på Jerusalems østmur vil igjen bli åpnet, for å ta imot kongen som kommer. Esek. 44:2. 43:4. Jesus vil så dra til Sions berg, for der å bli høytidelig installert som konge. Salm. 2:6. Luk. 1:32.

Dette vil bli som en soloppgang for hele skaperverket. Mal. 4:2. Da er det "Herrens dag kommer, den store og herlige". Apg. 2:20. Dette blir den siste dag av de siste dager. Joh. 11:24. Apg. 2:17. Epoken vil vare i tusen år. Åp. 20:1-7. Derfor kan apostelen Peter si: "Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag". 2.Pet. 3:8. Under denne fremtidige fase av Guds rike, tusenårsriket, vil Kristus herske som konge over hele jorden. 1.Kor. 15:25. Sak. 14:9.

Vi skjønner av dette at det blir en omfattende omveltning av styresettet i verden. Sef. 1:14-16. Nå blir ondskapens åndehær omtalt som verdens herskere. Ef. 6:12. Men i den kommende tidsalder vil ikke engler ha en slik posisjon. Hebr. 2:5. Satan og de falne engler vil da være fengslet i avgrunnen. Åp. 20:1-3. Jes. 24:21-22. Den store omveltningen som finner sted, blir kalt for "gjenfødelsen".Matt. 19:28. Når denne gjenfødelsen er en realitet, kan det hete: "Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede". Åp. 11:15. Da må alle tidligere styreformer på jorden vike for teokratiet dvs. Gudsstyret. Jes. 9:7.

Kristus som nå er menighetens hode, vil under tusenårsriket være hode for alle ting. Ef. 5:23. 1:10. Som kongenes konge og herrenes herre vil Jesus Kristus delegere noe av sin myndighet. De herliggjorte hellige fra alle tider som får del i den første oppstandelse, vil være Kristi medregenter i tusenårsriket. Åp. 20:6. Deres oppgaver blir å være konger på jorden. Åp. 5:10. Noen vil da herske over ti byer, mens andre vil herske over fem byer. Luk. 19:17.19. Israels folk vil i sine naturlige legemer utgjøre den ledende nasjon i tusenårsriket. Jes. 60:14-17. Jer. 31:7. Som ved forklarelsen på det hellige berg, vil det herlige og det naturlige være der side ved side i tusenårsriket. 2.Pet. 1:16-18.

Dette vil innebære et nytt forhold mellom himmelen og jorden. Jesus sa det slik: "Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen". Joh. 1:51. Det skal bli rettferdige forhold: "Se, med rettferdighet skal kongen regjere, og stormenn skal styre etter rett". Jes. 32:1. Det skal bli fredelige forhold: "De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd tilvingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig". Jes. 2:4. Disse fredelige forhold vil også omfatte dyra: "Da skal
ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen". Jes. 11:6. Det blir sunne forhold: "Ingen innbygger skal si: Jeg er syk"! Jes. 33:24. Og det blir herlige forhold: "Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn". Jes. 11:9.

Det blir godt å være på jorden når Guds rike er blitt opprettet her. Da er "sommeren" kommet hit. Luk. 21:30. De dyriske verdensrikene er da blitt avløst av et sant humant rike, Menneskesønnens rike. Dan. 7:1-14. Matt. 16:28.

Dette teokratiske styresettet vil ha preg av fasthet. Åp. 19:15. Så når det blir opprør imot Guds rike etter de tusen år, så blir det slått resolutt ned. Åp. 20:7-10. Alle fiender blir lagt under Jesu føtter,
også døden. Åp. 20:14. 1.Kor. 15:26. Da er det tid for enda en ny fase av Guds rike. Om dette sier apostelen: "Når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle". 1.Kor. 15:28. Da er "evighetens dag" kommet. 2.Pet. 3:18. Den er "Guds dag" da alt er blitt nytt. 2.Pet. 3:12-13. De første ting er da veket bort. Åp. 21:4. Og den evige konge hersker i det fullendte Guds rike. 1.Tim. 1:17. Hebr. 11:40.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.