gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds ords inspirasjon og autoritetAv Charles Hansen 2014.11.18

Gud har talt til menneskene gjentatte ganger i historien. Hebr. 1:1-2.
Guds ord har dermed kommet til oss både muntlig og skriftlig. 2.Mos.
20:22. 24:12. Gud taler fremdeles gjennom nådegavene. Apg. 2:14-18. Men
den skriftlige åpenbaring som Gud har gitt oss i Skriften, er avsluttet.
Av den grunn taler apostelen Paulus om at han var satt til "å fullføre
Guds ord". Kol. 1:25The tower of David i Jerusalem

Og apostelen Johannes sier: "Dersom noen legger noe til dette, da
skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om
i denne boken. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske
bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by".
Åp. 22:18-19.

Noen tilleggsskrifter som Koranen og Mormons bok trengs
derfor ikke. Skriften er komplett. Bak Skriften står Herren selv. Han er
dens hovedforfatter. "Hele Skriften er innåndet av Gud" heter det i
2.Tim. 3:16. Men han har brukt omkring førti skribenter for å nedskrive
de 66 bøker vi har i GT og NT. Felles for disse skribentene er at de var
jøder.

Unntaket er bare legen Lukas, som har skrevet to av de hellige
skrifter. Kol. 4:7-18. Men også hedningen Lukas levde i en jødisk
kulturkrets. Derfor kan det hete: "Hva fortrinn har da jøden? Eller hva
gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle vis! Først og fremst at Guds ord
ble betrodd dem". Rom. 3:1-2. Jøder har ikke bare nedskrevet Guds ord
som prosa og poesi, men deres skriftlærde har tatt vare på det i sine
avskrifter med en ufattelig nøyaktighet. Matt. 5:18.

Når nådegavene brukes i menigheten, er det under ulike mål av
inspirasjon. 1.Kor. 13:9. 14:2. Når det gjelder Skriftens
inspirasjonsnivå, er det helt enestående. David sier i Salm. 12:7:
"Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i
jorden - sju ganger renset". Vi forstår av dette at Guds ord kan
anbefales på det varmeste. En oppfordres slik i Jes. 34:16: "Se etter i
Herrens bok og les"! Skriften er nemlig troverdig ned til den minste
detalj. På grunnteksten står det i 2.Tim. 3:15: "Helt fra barndommen av
kjenner du De hellige bokstaver, som kan gjøre deg vis til frelse ved
troen på Kristus Jesus".

Skriftens hovedhensikt er å gi menneskene et møte med Frelseren.
Joh. 5:39-40. Han som kalles Guds ord kan vi få møte
ved troen i Guds ord, siden det gir fra seg ånd og liv. Åp. 19:13. Joh.
6:63. Men Skriften har også en videre hensikt. Guds ord er "nyttig til
lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i
rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand
til all god gjerning". 2.Tim. 3:16-17. Til dette trengs mer enn
bruddstykker av Guds ord. Salmisten sier det slik: "Summen av ditt ord
er sannhet". Salm. 119:160.

For Jesus var Skriften en autoritet. Da djevelen angrep ham i ørkenen,
svarte han derfor den onde med ordene "det står skrevet". Luk. 4:4.8.10.
Men ikke bare Jesu ord, men også apostlenes ord i Skriften har
autoritet. Jesus sa til dem: "Den som hører dere, hører meg, og den som
forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham
som har sendt meg". Luk. 10:16. Apostlenes lære er dermed ikke på
kollisjonskurs med Kristi lære, men en utdypning av den. Joh. 16:12-13.
For Jesus selv var Guds ord helt avgjørende. "Skriften kan ikke gjøres
ugyldig", Joh. 10:35, sa han.

Den samme innstilling hadde Paulus. Hans vitnesbyrd overfor
landshøvdingen Feliks var: "Jeg tror alt det som er
skrevet i loven og profetene". Apg. 24:14. Opplevelser kan være viktige
nok for en troende. 2.Pet. 1:17-18. Men Skriftens ord er viktigere.
"Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på.
Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram
og morgenstjernen går opp i deres hjerter", 2.Pet. 1:19, sier Peter.
Guds ord er altså den rettesnor vi har å holde oss til. Gal. 6:16.
1.Kor. 4:6. Viktig er det derfor at forkynnelsen som lyder, er i samsvar
med Guds ord. 1.Pet. 4:11.

Det tok ca. 1600 år å nedskrive hele Skriften på hebraisk, arameisk og
gresk. Om det er tre språk i Skriftens grunntekst, så er den tydelig en
jødisk bok. Himmelretningene som omtales, har Israel som utgangspunkt.
Jes. 43:5-6. Og skikkene som beskrives, er jødiske. Joh. 21:20. Luk.
21:28.

Men Herrens bok er også en profetisk bok. Det er Gud som kjenner
enden fra begynnelsen, som har inspirert de ulike skribentene. I våre
dager våker Herren over sitt ord, slik at han fullbyrder det. Jer. 1:12.
Guds ord bør vi sannelig akte på. Slik profeten Jesaja uttrykker det:
"Når noen sier til dere: Søk til dødningemanerne og spåmennene, som
hvisker og mumler! - da skal dere svare: Skal ikke et folk søke til sin
Gud? Skal en søke til de døde på vegne av de levende? Til ordet og til
vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er
det ingen morgenrøde for dem". Jes. 8:19-20.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.