gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds ord - Loven i GTAv Charles Hansen 2015.02.10

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av
Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle
profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om
ham". Luk. 24:27.Grunnmuren av synagogen i Kapernaum. Den underste mørke stenen er fra Jesu tid

Med uttrykket "Moses" mente Jesus "Moseboken" eller
"Mose lov". Mark. 12:26. Luk. 24:44. Fra gammelt av utgjorde Skriftens
fem første bøker et hele, kalt "loven". Apg. 24:14.

Loven er en oversettelse av torah, som betyr undervisning, veiledning, instruksjon.
Denne skriftlige torah sto nedtegnet i Guds ord, mens den muntlige torah
sto nedtegnet i Talmud. Loven slik den finnes omtalt i Guds ord, ble
nedskrevet på fem ruller. Derav kom det greske uttrykket pentatevken, de
fem ruller, om de fem Mosebøker.

Mosebøkene fikk navn etter begynnelsesordet på hebraisk. 1. Mosebok ble
kalt "I begynnelsen" etter ordet B'resheet. 2. Mosebok ble kalt
"Navnene" etter ordet Sh'mot. 3. Mosebok ble kalt "Og han kalte" etter
ordet Vayikra. 4. Mosebok ble kalt "I ørkenen" etter ordet B'midbar. Og
5. Mosebok ble kalt "Ordene" etter ordet D'varim. I Septuaginta, den
greske oversettelse av GT, fikk Mosebøkene navn etter innholdet. I
latinsk form kalles 1.Mosebok for Genesis dvs. begynnelsen, 2.Mosebok
for Exodus dvs. utgangen, 3.Mosebok for Leviticus dvs. levittboken,
4.Mosebok for Numeri dvs. tallene og 5.Mosebok for Deuteronomium dvs.
den andre loven.

Flere ganger i loven nevnes det at Moses gjorde skriftlige opptegnelser.
Da Israel under ørkenferden kom til Refidim, ble det strid med
amalekittene. 2.Mos. 17:8-13. I den forbindelse sa Herren til Moses:
"Skriv dette i boken, så dere husker, og prent det i Josvas ører! For
jeg vil helt utslette minnet om Amalek over hele jorden". 2.Mos. 17:14.

Om Israels førti år fra utgangen av Egypt og til inngangen i Kana'an,
heter det i 4.Mos. 33:2: "Etter Herrens befaling skrev Moses opp de
stedene som de dro ut fra på sine vandringer". Og i 5.Mos. 31:24 heter
det: "Da Moses var ferdig med å skrive denne lovens ord i en bok helt
til enden". Vi forstår av dette at Jesus virkelig kunne tale om Mose
skrifter. Joh. 5:47. Likeså kunne Paulus si: "Moses skriver jo om
rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve
ved dem". Rom. 10:5.

Innholdsmessig utgjør 1. Mosebok et preludium til hele Skriften. Bokas
nøkkelord er begynnelsen. 1.Mos. 1:1. I 1. Mosebok hører vi om
begynnelsen av universet, begynnelsen av syndens historie, begynnelsen
av frelseshistorien og begynnelsen av Israels utvelgelseshistorie.

I 2. Mosebok er bokas nøkkelord utgang. 2.Mos. 13:18. Der hører vi om
befrielsen fra fangenskapet i Egypt og paktslutningen med dette utvalgte
folket ved Sinai. I 3. Mosebok er bokas nøkkelord hellig. 3.Mos. 19:2.
Der hører vi om en hellig Gud og et hellig folk som har samfunn med Gud
på offerets grunn, som innviede prester har båret fram. I 4. Mosebok er
bokas nøkkelord tallene. 4.Mos. 1:2. 26:2. Det henspeiler på de to
folketellinger som ble foretatt, for å få en oversikt over de som var
disponible for krigstjeneste.

Ellers taler boka om Israels ørkenvandring fra Sinai til Kana'an. I 5.
Mosebok er bokas nøkkelord ordene. 5.Mos. 1:1. Det henspeiler
på de fire taler som Moses holdt til Israel på terskelen av løfteslandet.
Der utlegges og aktualiseres loven for folket.

Kristus er omtalt i det som kalles loven i GT. Jesus selv sa det slik:
"Hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har
skrevet om". Joh. 6:46. Kristus omtales i frelsesløftet i 1.Mos. 3:15:
"Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes
ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl".

Likeså i løftet som Abraham fikk på Moria: "I din ætt skal alle jordens folk
velsignes". 1.Mos. 22:18. Gal. 3:16. Kristus omtales i profetien Jakob
kom med: "Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans
føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige". 1.Mos.
49:10.

Likeså i profetien Moses kom med: "En profet av din midte, av
dine brødre, likesom meg, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham
skal dere høre". 5.Mos. 18:15. Forbilledlig omtales også Kristus i
beretningen om kobberslangen i 4.Mos. 21:4-9. Joh. 3:14. Guds ord slik
vi møter det i loven i GT, er begynnelsen til avsløringen av Guds
frelsesplan. Det kan virkelig sies om Herren: "Han kunngjorde sine veier
for Moses". Salm. 103:7.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.