gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Guds ord - skriftene i GTAv Charles Hansen 2015.09.01

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham". Luk. 24:27. Med uttrykket "Skriftene" mente Jesus de bøkene i GT som ikke går under kategorien loven og profetene. Ketuvim er den hebraiske betegnelsen på skriftene. Opprinnelig besto skriftene av disse elleve bøker: Salmenes bok, Jobs bok, Salomos ordspråk, Ruts bok, Høysangen, Forkynneren, Klagesangene, Esters bok, Daniel, Esra og Nehemja, som ble regnet som èn bok og 1. og 2. Krønikebok, som ble regnet som èn bok.Jerusalem. Foto: Sindre Sørhus

Skriftene i GT omfatter et vidt spekter av skrifter, der både det poetiske, historiske og profetiske kommer fram. Siden Salmenes bok er den mest omfattende boka blant skriftene, så kunne den oppstandne Jesus si til apostlene: "Alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene". Luk. 24:44. Skriftene kan igjen deles i tre grupper: Tre poetiske bøker med mye visdom: Salmenes bok, Jobs bok og Salomos ordspråk. Fem festskriftruller kalt Megillot på hebraisk, som ble lest ved høytidene: Ruts bok som ble lest i pinsen, Høysangen som ble lest i påsken, Forkynneren som ble lest under løvhyttefesten, Klagesangene som ble lest på minnedagen for templets ødeleggelse og Esters bok som ble lest ved purimfesten. Tre historiske bøker: Daniel der verdenshistorien blir forhåndsomtalt, Esra og Nehemja der tiden etter det babylonske eksilet omtales og 1. og 2. Krønikebok der kongetiden i Israel omtales fra en prestelig synsvinkel.

Mye av det som utgjør skriftene i GT er poetisk litteratur. I vår kultur er vi vant med bokstavrim, men i hebraisk poesi i GT er det tale om tankerim. Dette tankerimet blir kalt for leddenes parallellisme. Denne betegnelse er brukt fordi et vers i den hebraiske poesi har to eller flere ledd som står parallelt, og som uttrykker en sammenheng mellom leddene. Salm. 25:4. 1:6. Job 11:18. Enten det er poesi eller prosa, så er skriftene i GT inspirert av Gud. I samtale med fariseerne kunne Jesus spørre: "Hvordan kan da David i Ånden kalle ham Herre? Han sier jo: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd". Matt. 22:43-44. Jesus vedkjente seg også Daniels bok ved å si: "Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det enhver som leser"! Matt. 24:15.

I Salmenes bok møter vi menneskenes svar på hva Gud har talt gjennom profetene. De 150 salmer i boka blir dermed både lovprisningssalmer, klagesalmer, takkesalmer, tillitssalmer, visdomssalmer, kongesalmer og messianske salmer. Nøkkelordet i boka finnes i Salm. 29:2: "Gi Herren hans navns ære, tilbe Herren i hellig skrud". I Jobs bok hører vi om lidelsens problem. Hvorfor må den rettferdige lide, og hvordan kan dette forenes med Guds rettferdighet? Bokas nøkkelord finnes i Job 42:2: "Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg". I Salomos ordspråk møter vi som tittelen sier, ordspråk. Med det menes korte og konsentrerte kjerneord eller ordtak, som uttrykker visdom. Bokas nøkkelord finnes i Ordspr. 4:7: "Viktigst er visdommen. Kjøp visdom! Ja, kjøp forstand for alt ditt gods"!

I Ruts bok hører vi om moabittkvinnen Rut som kom til tro på Israels Gud, og som fikk både kong David og Messias som etterkommere. Bokas nøkkelord er "løser". Rut 3:9. I Høysangen hører vi om kjærligheten mellom Salomo og Sulamit, som illustrerer kjærligheten mellom Herren og hans folk. Bokas nøkkelord finnes i Høys. 8:6: "Sterk som døden er kjærligheten, hard som dødsriket er dens lidenskap". I Forkynneren hører vi om hvor tomt og meningsløst livet, uten å ha Gud for øye. Bokas nøkkelord er "under solen". Fork. 1:3. 2:11.22. I Klagesangene som det i alt er fem av i boka, hører vi om hvordan synd fører til lidelse og sorg. Bokas nøkkelord er "sorg". Klages. 1:5. I Esters bok hører vi om den jødiske kvinnen Ester, som ble perserkongens dronning. Hun brukte sin dronningverdighet til å redde sitt folk fra masseutryddelse. Bokas nøkkelvers er Est. 4:14: "Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten"?

Hos Daniel hører vi om hvordan verdensrikene kommer og forsvinner under hedningefolkenes tider. Nøkkelordet i boka er i Dan. 4:25: "Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil". Hos Esra og Nehemja hører vi om gjenreisningen av henholdsvis templet og Jerusalems murer, etter jødenes tilbakekomst fra Babel. Bøkenes nøkkelord er å "bygge opp igjen". Esr. 5:13. Neh. 2:17. I 1. og 2. Krønikebok hører vi henholdsvis om Davids kongedømme og Salomos kongdømme og rikets deling. Bøkenes nøkkelord er "Gud styrte det slik". 2.Krøn. 10:15.

Kristus omtales i skriftene i GT. Gud kaller ham for "min Sønn" og for "prest til evig tid etter Melkisedeks vis" i Salmenes bok. Salm. 2:7. 110:4. Job kaller ham for "min talsmann" og "min gjenløser". Job 16:20. 19:25. I Ordspråkene blir Kristus omtalt som "visdommen". Ordspr. 8:1.22-31. Og hos Daniel omtales han som "en som lignet en menneskesønn". Dan. 7:13. Siden vi møter Kristus i skriftene i GT, får vi håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Rom. 15:4.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.