gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b


Formann i hovedstyret
Gunnstein Nes
Øyatangen 6
5353 STRAUME
Mobiltelefon:
+47 970 74 750
Hjemmetelefon:
+47 56 32 02 66
Nestformann i hovedstyret/
reisesekretær

Gordon Tobiassen
Rostadnesv. 23
1667 Rolvsøy
Mobiltelefon:
+47 926 48 972
Hjemmetelefon:
+47 69 39 94 84
Hovedstyremedlem, arbeidsutvalg
Arne Rein Dahl
Helldalsåta 17
5225 Nesttun
Mobiltelefon:
+47 951 21 373
Hjemmetelefon:
+47 55 13 21 57
Sekretær/
Medlem valgkomite

Arve Solberg
Håvundv. 187
3714 Skien
Mobiltelefon:
+47 916 95 270
Hjemmetelefon:
+47 35 52 80 75
Ansvarlig redaktør
Dagfinn Nese
Stølane 26
4233 ERFJORD
Mobiltelefon:
+47 924 03 414
Hjemmetelefon:
+47 52 79 94 25


Dette er Ordet og Israel
Dette er Ordet og Israel


Den norske bevegelsen Ordet og Israel ble stiftet i Misjonsaulaen i Oslo den 23. september 1978. Bevegelsen fyller således 38 år i 2016.

Den norske bevegelsen har sin søsterorganisasjon i Ordet og Israel i Danmark., som vi står i et nært  samarbeid og arbeidsfellesskap med. I motsetning til den danske bevegelsen, som er luthersk, er imidlertid Ordet og Israel i Norge dannet på felleskristens grunnlag. Et lenge følt behov for å ha en bevegelse i Norge, hvor kristne fra de forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner kunne samles på felles grunnlag med det formål å være en kristen støtte og et solidaritetsbevis med Israel og det jødiske folk på Bibelens grunn, ble her dekket. Ordet og Israel har som forutsetning for sitt arbeid Jesu ord fra Joh 10: 35: “Skriften kan ikke settes ut av kraft.” På Jesu autoritet tror vi at hele Bibelen er Guds inspirerte og fullt ut troverdige og urokkelige ord.

Ordet og Israels formål er:

- å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalgte folk, og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid.

- å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel.

- å formidle sannferdig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med konflikten i Midt-Østen.

- å fremholde Bibelens budskap om Jesus som Messias samt Guds frelsesplan for Israel og folkene.

Medlem kan enhver bli som deler Ordet og Israels bibelsyn og formål som nevnt foran. Medlemskontingenten er p.t. kr. 300,- pr. år, for studenter/skoleungdom og pensjonister kr. 150,- pr. år.

På det grunnlag som er formulert foran, vil Ordet og Israel arbeide for at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel søker å fremme sitt formål overfor den kristne menighet blant annet ved å tilby bibelundervisning, avholde møter og stevner/seminar og ved å utgi bladet Ordet og Israel og annen litteratur.

Ordet og Israel søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk, og i kjærlighet, forbønn og hjelp stå i tjeneste for Guds eiendomsfolk. Bevegelsens gjerning utøves i erkjennelse av  at Jesus Messias er den eneste vei til frelse for alle mennesker, i erkjennelse av den offisielle kristenhets skyld overfor Israel, og i erkjennelsen av Israels særlige stilling i Guds frelsesplan.

Ordet og Israel ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel idag, er et tegn på Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette “Riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel har funnet det formålstjenelig å støtte blant annet:

- Hjelp Jødene Hjem
- Felleskomiteen for Israel (FKI)
- Jødisk Nasjonalfond (Keren Kajemet LeIsrael)
- Med Israel for Fred (MIFF)
- De messianske jøder og menigheter i Israel
- Komiteen for jødene i Ex-Sovjet
- Den norske Helsingforskomite
- Den jødiske hjelpeorganisasjon Wizo
- Den Evangeliske Allianse i Norge

Bladet Ordet og Israel trykkes nå i 11.000 eksemplarer.  Vi har nært samarbeide med den danske bevegelse av samme navn og formidler også i Norge den danske bevegelses blad Ordet og Israel. Vi har grupper i Oslo, Halden, Fredrikstad, Larvik, Larvikdistriktet(2), Verningeguppen ved Larvik, Sandejord, Giske ved Ålesund, Tysse ved Bergen, Altagruppen, Tønsberg, Trondheim, Kristiansand S som samles regelmessig.

Ordet og Israel har fylkessekretærer i 17 fylker og hovedstyrets formann er Gunnstein Nes.

Charles Hansen og Gordon Tobiassen er bevegelsens reisesekretærer.

Bevegelsens adresse er: Landssekretær Arve Solberg, Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no          Internett: www.ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815

 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.