gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b


Formann i hovedstyret
Gunnstein Nes
Øyatangen 6
5353 STRAUME
Mobiltelefon:
+47 970 74 750
Hjemmetelefon:
+47 56 32 02 66
Nestformann i hovedstyret/
reisesekretær

Gordon Tobiassen
Rostadnesv. 23
1667 Rolvsøy
Mobiltelefon:
+47 926 48 972
Hjemmetelefon:
+47 69 39 94 84
Hovedstyremedlem, arbeidsutvalg
Arne Rein Dahl
Helldalsåta 17
5225 Nesttun
Mobiltelefon:
+47 951 21 373
Hjemmetelefon:
+47 55 13 21 57
Sekretær/
Medlem valgkomite

Arve Solberg
Håvundv. 187
3714 Skien
Mobiltelefon:
+47 916 95 270
Hjemmetelefon:
+47 35 52 80 75
Ansvarlig redaktør
Dagfinn Nese
Stølane 26
4233 ERFJORD
Mobiltelefon:
+47 924 03 414
Hjemmetelefon:
+47 52 79 94 25


Kristent sionistisk trosmanifest
1.  Israel og løftene

Vi tror at Gud fortsatt er Israels Gud og at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk, og at alle Bibelens løfter til Israel fortsatt står ved lag. Løftene til Israel, inkludert landløftene, får sin stadfestelse og sitt Ja i Jesus Messias. Rom 15: 8 og 2 Kor 1: 20.

I Bibelens lys ser vi en uløselig forbindelse mellom Israels Gud, Israels folk og Israels land. Vi ser også en historisk kontinuitet fra Bibelens Israel til dagens jødiske folk og den moderne stat Israel. Vi tror at gjenopprettelsen av den jødiske staten er en oppfyllelse av den første del av visjonen i Esek 37, og at det som skjedde i 1948, har frelseshistorisk betydning. Vi tror det er begynnelsen på Israels frelse, som vil føre til at Jesus, Guds Messias, vil være konge over hele jorden. Sak 14: 9.


2. Israel og den nye pakt

Den nye pakt som ble lovet i Jer 31: 31 ble opprettet ved Jesu død på korset. Alle som tror på Jesus kommer inn i denne pakt. Vi avviser derfor enhver teologi som ikke gjør alvor av at Jesus er veien, sannheten og livet for alle mennesker. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Joh. 14,: 6.

Alle mennesker, inkludert jødene, trenger evangeliet. Men budskapet om Guds nåde til Israel i evangeliet, må ikke utelate løftene til Israel som folk. Et evangelium som fortier eller fornekter løftene, er i beste fall et amputert evangelium. Derfor avviser vi ethvert forsøk på å spille evangeliet ut mot landløftene.


3. Israel og kirken/kristendommen

Jesus og det jødiske folk hører sammen. Han ble født og levde som jøde blant jøder. Han er Høvdingen/Messias av Davids ætt som Gud har lovet Israel, og deres konge. Kirken er et hellig og universelt felleskap i troen på Jesus. Men kirken er bare universell, om den også har plass for jødene som jøder. En jøde som tror på Jesus, trenger ikke å gi avkall på sin jødiske identitet.

For urkirken i Jerusalem eksisterte ikke problemstillingen jøde eller kristen. Det handlet bare om ja eller nei til Jesus som den lovede Messias. Konflikten mellom den jødiske urkirken og de jødiske religiøse ledere var en indre jødisk konflikt og ikke en konflikt mellom to religioner. Hverken Jesus eller hans apostler brøt med jødedommen. En jøde som sier ja til Jesus, skifter ikke religion men sinnelag. For det handler ikke om å si farvel til sin jødiske nasjonal-religiøse identitet, men å gå over til en jødedom som sier ja til Jesus.

Jøder som tror på Jesus, hører hjemme i Guds verdensvide kirke og har en oppgave i kirken. Vi tar avstand fra ethvert forsøk på å gjenreise skilleveggen mellom jøder og ikke-jøder, som Jesus har fjernet. Ef 2: 14. Jøder og ikke-jøder er ett i Messias  Ef 2: 11ff. Solidariteten med jødene som har tatt imot Jesus som sin frelser, er derfor en del av vår solidaritet med Kristi åndelige legeme.


4. Troen, jødene og staten Israel

Troen på Jesus og at løftene til Israel fortsatt står ved lag, gjør det naturlig å vise solidaritet med den jødiske del av Jesu Messias’ kirke på den ene side, og det jødiske folket og staten Israel på den andre.

Vårt engasjement for Israels folk og land bunner i troen på en Gud som har en brennende iver for Sion, og kaller oss til bønn for Sion. Sak 8: 2 og  Jes 62: 1. Derfor kaller vi oss kristne sionister. Som kristne arbeider vi ikke på politisk grunnlag i vår solidaritet med Israel, men vårt engasjement er grunnet i Guds Ord Vi ønsker derfor at kristen-Norge, alle som tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Jesu Kristi far, på samme måte må engasjere seg for Israels folk og Israels land.


Vedtatt av hovedstyret i Den norske bevegelsen Ordet og Israel den 25. september 2005.


Bevegelsens adresse er: Ytre Tysse, 5650 TYSSE, tlf. 91 39 68 15. Formann er Gunnstein Nes. Landssekretær er Arve Solberg.
Charles Hansen og Gordon Tobiasseb er bevegelsens reisesekretærer.
E-mail: kontor@ordetogisrael.no          Internett: www.ordetogisrael.no
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.