gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Veien til fred
Dagen fra Ordet og Israels sommerstevne 2017.08.05

Seth Postell og Marwan Beem er hovedtalere på Ordet og Israels sommerstevne 2017 på Bibelskolen i Grimstad fra 3. til 6. august med hovedtema: Israel og løftene. Den ene er jødisk, den andre araber. Sammen tror de på en annerledes fred i Midtøsten


på Bibelskolen i Grimstad

Mens arabere og jøder har kjempet uttalige kriger mot hverandre, og statsledere har forsøkt å finne politiske løsninger, vokser det en ny gruppe frem i Israel. Den består av både arabere og jøder som har funnet forsoning gjennom troen på Jesus Kristus.

I en enebolig på Ullern i Oslo sitter Seth Postell (46) og Marwan Beem (48) i hver sin lenestol. De er invitert til Norge for å fortelle sin historie under det kristne stevnet Ordet og Israel.

Kirke i muslimsk by
– Det fins tre typer arabere, sier Marwan Beem (48).
Han ser på meg med de brune, klare øynene sine. Den arabiske, kristne pastoren skal forsøke å forklare for meg hvorfor han har startet en kristen kirke i den arabiske byen Shefa-Ámr i Nord-Israel og hvorfor en av hans beste venner er jøde.
– Altså, folk sier at araber og muslim er samme sak. Men det fins arabiske kristne og arabiske drusere.
– De har lite kontakt med hverandre, føyer Beem til.
I Shefa-Ámr, hvor Beem leder kirken The Great Comission Church, er sunnimuslimske arabere i flertall, kristne og drusere er i mindretall.
Men i menigheten til Beem er det ingen forskjeller mellom dem. Nå mener pastoren at menigheten symboliserer selve håpet for Midtøsten. Slik var det derimot ikke da Beem vokste opp som katolikk i Haifa.
Visste ikke hvorfor
– Jeg var 17 år gammel og visste ikke hvorfor Jesus døde for meg. Jeg hadde et godt liv, men det føltes tomt, det ga ingen mening, forteller Beem.

Året etter møtte han Jesus.
– Jeg møtte ikke religion eller kristendom, men Jesus, presiserer Beem. Snart ble hele familien preget av 18-åringens fornyelse.
– Hele familien min kom til en levende tro. Da Beem besøkte en menighet i området fikk han sjokk.
– Jeg var araber i Israel. Jeg kjente til all bitterhet mellom jøder og arabere. Men nå så jeg dem spise sammen, be sammen, hjelpe hverandre. Jeg så en araber be en jøde om hjelp og omvendt. Det var et mirakel, sier pastoren.

Et moderne mirakel
Noen år senere landet en amerikansk, jødisk student i Israel. Seth Postell hadde egentlig bare tenkt å studere jødisk historie.
– Jeg hadde ingen planer om å bli der lenge, forteller han.
Den lyse, rødlige huden gjør at Postell like gjerne ser ut som en brite. Men 46-åringen har en historie. 20 av familiemedlemmene på hans mors side mistet livet i Holocaust.
– Da jeg kom til Israel ble jeg veldig emosjonell. Jeg så et land, et moderne mirakel. Jeg følte at hvis jeg dro tilbake til USA ville jeg bare bli en i mengden. Her kunne jeg ha en betydning. Jeg kunne være en del av noe historisk og profetisk, forteller Postell.
Dermed gjorde han en Aliyah. Postell ble værende i Israel.

Arabere banket på døren
Den amerikanske jøden havnet på Israel College of the Bible, et universitet som skulle undervise messianske jøder i Bibelen.
På midten av 2000-tallet banket noen arabiske kristne på døren. De ønsket også å studere ved skolen. Og snart var det like mange arabiske kristne, som jødiske kristne på universitetet.Ideen om å trene messianske jøder til å drive misjon i Israel ble utvidet til også å gjelde arabiske kristne.
– Gud åpnet en dør for oss, slår Postell fast.
En av araberne som kom til universitetet var Beem, som nå hadde blitt pastor. Her ble han også kjent med Postell, som var blitt lærer ved universitetet.
– Øynene mine ble åpnet for Guds store plan for sitt folk. De ulike delene av bibelhistorien ble satt sammen til en helhetlig historie, forklarer Beem.

Vasket føtter
Da Beem kom til universitetet møtte han arabiske pastorer som aldri hadde snakket med en jødisk pastor. Og han møtte jødiske pastorer som aldri hadde hatt kontakt med arabiske kristne pastorer.
– På slutten av året dro vi på en reise sammen. Vi sørget for at jøder og arabere delte rom, forteller Postell.
På hotellet fulgte de Jesu eksempel og vasket hverandres føtter.
– Det var ikke en person som klarte å holde tårene tilbake, forteller Postell.

I dag besøker de hverandre i hjemmene og deler hverandres talerstoler.
– Det interessante er at vi aldri har hatt et program for å forsone arabere og jøder. Vi starter i stedet å snakke om Jesus som forsonte hele verden på korset. Det skaper verken diskusjoner eller dårlig atmosfære. De oppdager gleden i fellesskapet, sier Postell. I dag kaller ikke Israel College of the Bible seg for et jødisk universitet. For nå fins det både jødiske og arabiske studenter og lærere der.

Hatet arabere
De to brødrene i troen møter kristne og israelvenner over hele verden.
– Du kan ofte dele dem i to grupper. Den ene gruppen elsker Israel, men liker ikke arabere. Den andre gruppen elsker palestinere og er skeptiske til jøder. Vi forsøker å si at Gud elsker alle like mye, sier Postell.

For noen år siden skulle han tale under en konferanse for israelvenner i Japan.
– Jeg dro sammen med en kollega som var kristen araber. På veien ble vi enige om at jeg skulle snakke om kjærligheten til det jødiske folk og han om kjærligheten til arabere, forteller Postell.
På slutten av konferansen ble 46-åringen overrasket over at det hadde samlet seg en lang kø for å møte hans arabiske kollega.
– Jeg spurte ham: Hva skjedde? Han fortalte at mange kom gråtende og bekjente at de hadde hatet arabere. De innså hvor galt det hadde vært, forteller Postell.

Den amerikanske jøden møter også kristne som tror at det knapt er vits i å forkynne for jøder.
– Det opprører meg. Faktisk mener jeg at det er antisemittisk å mene noe slikt. Jøden Paulus skriver jo til romerne at evangeliet er for alle, jøde først og så greker, sier Postell.
Bibellæreren mener ikke at det betyr at man må forkynne i den rekkefølgen.
– Den beste oversettelsen av ordet «først» er «spesielt». Evangeliet er spesielt for jøder fordi de har fått toraen, profetene, skriftene og tempelet. Ingen er mer ansvarlig overfor evangeliet enn jødene, sier Postell. Han mener at det beste man kan gjøre for jøder er å gi dem evangeliet om den største jøden i historien, Jesus Kristus.
– Folk gir millioner av kroner for å bringe jødene hjem og for å bygge skoler. Alt det er bra, men vet du hva som er viktigst? Å gi dem evangeliet. Det er vår viktigste oppgave, sier Postell.

Bruker Facebook
Den amerikansk-fødte jøden har ingenting imot å stå på gaten og dele ut evangeliske traktater. Men han har mer tro på andre metoder.
– Vi kan dele ut 200 traktater på gaten i løpet av en dag eller vi kan lage en profesjonell video, skreddersydd for jøder, som når 300.000 på en uke, forteller Postell.
Og nettopp det er det han gjør.
– Undersøkelser viser at israelere mellom 18-35 år er veldig aktive på Facebook. Faktisk er det flere Facebook-kontoer som er opprettet i denne aldersgruppen enn det er personer, utrolig nok, sier Postell. Internett er et obligatorisk redskap for å nå jøder, mener 46-åringen.
– Hvis du ikke er på internett er du kanskje ikke relevant. Men enda verre, du eksisterer ikke i øynene til moderne israelere, mener Postell.
Videoene Postell og hans kolleger produserer får respons fra både sekulære og ortodokse jøder.
– Vi ser også hardbarkede muslimer komme til tro, forteller han.

Bedre enn tanks
Han tror en av grunnene til at jødene er kommet tilbake til Israel er Guds kjærlighet til arabere.
– Fram til 1800-tallet var det lite evangelium i Israel. Men da jødene kom, kom det også flere misjonærer som ønsket å nå jødene. Det har skapt en vekst for den kristne kirken. De har stor nytte av det Gud gjør med jødene, mener Postell. Den kristne araberen Beem er overbevist om hva som må til for å nå muslimer med evangeliet.
– De slåss og prøver å erobre verden med islam. Men Gud elsker dem. Kjærlighet er det beste våpenet vi har, bedre enn våpen, tanks og missiler, sier Beem. Han deler evangeliet med muslimer og erfarer at de tar imot.
– Når du preker for muslimer og de begynner å be, så viser Jesus seg for dem, sier Beem.
Han tror dette skjer fordi kristne er så usynlige.

I stuen i eneboligen i Oslo svirrer nyhetene på tv. Enda en nyhetsreportasje forteller om stridigheter mellom israelere og palestinere. Beem legger armen rundt Postell og smiler bredt.
– Det vi deler er ektefølt.

Uvanlig: Marwan Beem (48) og Seth Postell (46) har et uvanlig vennskap. 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


THOR EVJE ER DØDThor Evje døde den 14. oktober etter lengre tids sykdom og ble begravet den 24. samme måned. Ordet og Israel la ned krans på hans båre.

Thor var med og stiftet Den norske bevegelsen Ordet og Israel. og han ble helt fra starten innvalgt i bevegelsens styre. Jeg har derfor hatt den glede å samarbeide med ham i mange år.

I flere år hadde han ansvaret med å finne og oversette nyheter til vårt blad og hjemmeside. Dette hjalp han meg trofast med helt til noen få dager før sin død.

Thor Evje gjorde således en stor og langvarig innsats for Ordet og Israel, noe vi vil takke ham hjertelig for. Vi lyser fred over hans minne.


Ole Bernhard Sørbøe


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.