gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Statsminister Erna Solberg beklager jødedeportasjonen
Dagen 2017.11.28

Markeringen i Universitetets aula i Oslo søndag er et samarbeid mellom Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Det Jødiske Samfunn i Trondheim og Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret.
Solberg gjentok beklagelse for jødedeportasjonenStatsminister Erna Solberg taler under 75-årsmarkeringen for deportasjonen av jødene i Norge

JØDEDEPORTASJONEN – Vi må ikke glemme, og vi må lære av de feil som er gjort, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun talte under markeringen for deportasjonen av norske jøder.

Søndag var det 75 år siden 529 jøder ble deportert med transportskipet D/S Donau til den polske byen Szczecin, for deretter å bli sendt med tog til konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Til sammen ble 773 jøder deportert fra Norge. Kun 38 overlevde.

Det er en svært viktig historie, en smertelig og sann historie, innledet Solberg i sin tale. I løpet av krigsårene ble nesten en tredel av den jødiske befolkningen i Norge drept.

– Denne markeringen er viktig. For den norske hukommelsen, men også for den norske framtiden, sa Solberg.

Kronprinsesse Mette-Marit, som er på bedringens vei etter å ha vært syk med krystallsyke, var blant gjestene under minnemarkeringen i Universitetets aula i Oslo søndag kveld.

Fra 75-årsmarkeringen for deportasjonen av jødene i Norge. Fra venstre: styreleder ved HL-senteret Rolf Golombek, Oslo-ordfører Marianne Borgen, kronprinsesse Mette-Marit, direktør ved HL-senteret Guri Hjeltnes og statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Beklaget
Solberg kom inn på at ansvaret også hører hjemme i Norge.

I anledning den internasjonale holocaustdagen i 2012 beklaget daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) arrestasjoner og deportasjoner av jøder på norsk jord. Det var første gang en norsk statsminister uttrykte en offisiell beklagelse.

– Jeg vil gjenta beklagelsen her i dag, sa Solberg.

Hun viste til det viktige arbeidet som historiefortellere og jødiske tidsvitner, som Samuel Steinmann og Julius Paltiel, har gjort. Nå som de har gått bort, må historien fortelles videre til barn og kommende generasjoner, understreket hun.

– Av historien har vi lært at vi ikke skal tåle litt antisemittisme. Vi skal ikke akseptere noe antisemittisme, sa Solberg.

Hatefulle ytringer
Hun trakk også linjer til dagens bekymring for omfanget av hatefulle ytringer. Ytringer som kommer til uttrykk blant annet i sosiale medier, i skolegården eller i kommentarfeltene.

– Vi må skape et klima for ytringer og debatt der alle skal kunne delta uten å bli møtt med hat, hets og trusler – men heller med uenighet og motytringer, sa Solberg, som er glad for at det jødiske miljøet i dag er en synlig minoritet som deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Leder i Det Jødiske Samfunn i Trondheim, Rita Abrahamsen og leder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, under 75-årsmarkeringen for deportasjonen av jødene i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nazidemonstrasjon
Det jødiske samfunn er ikke opptatt av å dyrke fortiden, men det er viktig at historien ikke glemmes, understreket Rita Abrahamsen fra Det Jødiske Samfunn i Trondheim. Hun viste til dagsaktuelle eksempler:

– Vi ser igjen nazister marsjere i norske gater, mens norsk politi står passive. Vi trodde dette var noe som var passert, sa hun.

Nylig arrangerte Studentersamfundet i Trondheim en fest der bartenderne brukte nazist-uniformer og dørvaktene hadde lekevåpen. Abrahamsen synes begge episodene representerer skremmende utvikling.

– Det første er reelle politiske holdninger. Det andre er historieløshet eller dumskap. Et skremmende lavt refleksjonsnivå og en hån mot ofrene, sa hun.

Farlig norsk antisemittisme
Mer kunnskap
Minnemarkeringen ble arrangert av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Det Jødiske Samfunn i Trondheim og Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Direktør for HL-senteret Guri Hjeltnes påpekte at forskning om hva som skjedde med de norske jødene, har blitt betraktelig styrket i løpet av de siste tiårene.

– Nå kan også allmennheten mer. Historien har annen posisjon i fortellingen om landet, tross alt, sa hun.

Dagen for jødiske arrestasjoner, deportasjon og holocaustdagen er nå dager man merker, husker og markerer, framholdt Hjeltnes.

– Det er livsfarlig om nordmenn viser unnfallenhet
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.