gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Øyvinds far reddet 350 jøder – måtte selv bøte med livet
NRK 2017.12.03

Han har levd med en far som var en helt, men som han aldri ble kjent med. Denne uken møtte han to av dem faren var med på å redde en kald desembernatt i 1942Rolf Alexander Syversens sønn Øyvind sammen med jødeekteparet Hannw og Gerry Lore

Rett ved Carl Berner i Oslo, denne uken: Ut av en leid buss kommer en eldre dame og en eldre mann, som på bredt amerikansk, med noen svenske og norske gloser innimellom, hilser på dem som tar imot dem.De to, Hanne-Lore (86) og Gerry (82), ble i desember 1942 reddet i sikkerhet i Sverige av Carl Fredriksens Transport.

Deres eneste forbrytelse var at de var jøder.Den første de spør etter, er gartnerens sønn, Øyvind Syversen Aasheim. (74). Fra innerlommen tar Øyvind fram en brun konvolutt med gamle bilder.– Her er faren min i gartneriet, som ble bygget her vi står nå, i 1938.Hanne-Lore og Gerry får høre historien om faren som brukte gartneriet som skjulested og oppsamlingsplass for flyktninger.

Hanne-Lore tar tak i armen til gartnerens sønn, og holder fast i den. Kanskje føles det trygt. Gartneren ble deres redning.Hun slår ut med armen, bak henne står fire av barnebarna.– Uten din far ville det ikke blitt noen barnebarn, sier hun.Gerry og Hanne-Lore har i alt 28 etterkommere. De kan alle takke en gartner, en eks-politimann og hans kone, og mange andre modige nordmenn for at de er til.Bussen er klar for avgang. Planen er å kjøre den samme ruten som Hanne-Lore og Gerry sammen med 20 andre flyktninger tok en desembernatt i 1942. Det skal bli en busstur med tårer i øyekroken. Og mange klemmer.

36 år gamle Rolf Alexander Syversen drev et gartneri et steinkast unna Carl Berners plass. En morgen i slutten av oktober fant han fire jødiske brødre som gjemte seg i gartneriet. Syversen kjente London-brødrene, de drev en familiebedrift ikke langt unna. Som så mange andre under krigen kom Syversen opp i en situasjon hvor han tok et valg han visste ville medføre risiko for seg selv og for sin familie. Syversens kone, Klara, var også gravid.

«Vi kjører for Kongen!»Dette var det interne slagordet i det fiktive og illegale selskapet Carl Fredriksens Transport.Kong Haakon het Prins Carl før han ble norsk konge. Og han var sønn av Fredrik, den danske kongen. Et aldri så lite stikk til det tyske naziregimet, som ikke tok navnespøken.Ellers var det transportselskapet drev med, blodig alvor: Henrettelse, ødelagte nerver og selvmord var følgene for noen av dem som stod bak Carl Fredriksen Transport.Carl Fredriksens Transport reddet flere hundre motstandsfolk under andre verdenskrig. I tillegg reddet gruppen 350 norske jøder, ifølge historiker ved Jødisk Museum, Mats Tangestuen.Aksjonen ble ledet av Gerd og Alf T. Pettersen, Reidar Larsen og Rolf A. Syversen, sammen med mange gode hjelpere.Nesten hver kveld i sju uker kjørte to lastebiler mot svenskegrensen. Bak på lasteplanene, skjult av poteter, satt flyktningene. Det var desperate tider, nettet snørte seg sammen rundt både motstandsfolk, og jøder. Mange måtte flykte, raskt.


Høsten 1942 hadde 30 år gamle Alf Tollef Pettersen fått sparken i politiet da det ble tydelig at han ikke støttet den nye tiden. Han hadde deltatt i felttoget i 1940, var fra Mysen og godt kjent i grensetraktene. Ved leilighet hadde han hjulpet folk til Sverige. Pettersen hadde funnet en ny rute hvor det var mulig å komme svært nær grensen med bil.

Nektet å gjøre nazihilsen1942 har blitt betegnet som året da den tyske okkupasjonsmakten for alvor satte hardt mot hardt. Det skulle gå ekstra ille utover den lille jødiske minoriteten på rett over 2000 mennesker.Anslaget mot jødene sammenfalt med store opprullinger av motstandsgrupper, og i Oslo var situasjonen prekær. Hundrevis lå i dekning og ventet på hjelp til å komme over grensen til Sverige.Høsten 1942 hadde 30 år gamle Alf Tollef Pettersen fått sparken i politiet; han nektet blant annet å gjøre nazihilsen. Han hadde deltatt i felttoget i 1940, var fra Mysen i Østfold og godt kjent i grensetraktene.Han hadde allerede hjulpet folk til Sverige. Pettersen hadde funnet en ny rute hvor det var mulig å komme svært nær grensen med bil. Etter oppsigelsen begynte han i transportformidlingen i Maridalsveien 10 i Oslo.I transportformidlingen jobbet Pettersen under inspektør Reidar Larsen. Han hadde også startet tidlig med illegalt arbeid. Våren 1942 ble han torturert og satt fengslet i fire måneder for tyskfiendtlig propaganda.Som inspektør hadde han tilgang på rundt 180 lastebiler og god oversikt over hvem han kunne stole på. Det skulle vise seg at ikke alle var hel ved.

Rolf Syversen, gartneren, som brukte sitt eget gartneri som skjulested. Også hans far ble med i det illegale arbeidet.

Med livet som innsats36 år gamle Rolf Alexander Syversen drev gartneriet, et steinkast unna Carl Berners plass. En morgen i slutten av oktober 1942 fant han fire jødiske brødre som gjemte seg i gartneriet. Syversen kjente London-brødrene, de drev en skraphandel ikke langt unna. London-brødrene kom seg i sikkerhet, og startet opp igjen skraphandelen etter krigen.Som så mange andre under krigen kom Syversen opp i en situasjon hvor han tok et valg han visste ville medføre risiko for seg selv og for sin familie. Syversens kone var gravid; guttens navn ble Øyvind Syversen Aasheim.Via en radiohandler i Trondheimsveien kom han i kontakt med Alf Pettersen, som påtok seg å få brødrene over til Sverige. Reidar Larsen skaffet lastebil og papirer.Trekløveret Larsen, Pettersen og Syversen hadde fått kontakt.

Nå startet et kappløp med tiden, med livet som innsats. Varslet jøder nattetid. Natt til 26. november var Syversen blant dem som fikk et varsel om at Statspolitiet skulle arrestere jødiske kvinner og barn. Han deltok i det omfattende varslingsarbeidet, reiste rundt i Oslo nattetid og varslet jødiske familier. Sammen med andre fikk han folk i skjul på gartneriet, og i private hjem.Milorg, den militære delen av motstandsbevegelsen, fikk nyss om den nye flyktningruten, og ba Alf Pettersen om å fortsette med ruta. Presset for å få motstandsfolk ut og i sikkerhet økte dag for dag.Pettersen ville bruke Rolf Syversen og Syversens gartneri som oppsamlingsplass, han ville at alle skulle være bevæpnet og han ville fortrinnsvis ha med politifolk i organisasjonen.

Reidar Larsen fikk ansvaret for å skaffe sjåfører og biler, samt få flyktningene fra dekkstedene og opp til gartneriet. Syversen hadde ansvaret for selve oppsamlingsplassen.Hjemme i leiligheten til Pettersen sørget kona Gerd for å holde kontakten med varslingsnettet langs ruten per telefon, samt til de som jobbet i byen.Hun fylte ut falske kjøreordrer og undertegnet med Carl Fredriksens Transport. Når som helst kunne de bli oppdaget. Hadde hun blitt stoppet og ransaket, ville tyskerne fått seg en overraskelse. I muffen sin bar hun en revolver.Dødsstraff ventet hjelperne.

Flere lastebilsjåfører klarte bare én tur, men de tøffeste dannet en slags ryggrad som sørget for en viss stabilitet.– Alle som var med på dette visste at de risikerte dødsstraff, som nettopp var innført for dem som hjalp flyktninger, sier historiker Mats Tangestuen. – Tortur og død var den sannsynlige utgangen hvis de ble oppdaget. Derfor var det ikke rart at mange ikke tålte den psykiske påkjenningen.Lastebilene kunne ta cirka 20 personer per bil. Alf Pettersen satt bevæpnet i første lastebil på hver tur, fire-fem ganger i uken.For å få til denne massetransporten måtte en rekke sikkerhetsrutiner brytes. Ingen benyttet dekknavn og kontaktene til andre organisasjoner ble mange.Dette var helt nødvendig på grunn av den desperate situasjonen som var oppstått. Dekkleiligheter måtte tømmes raskt, og folk måtte fraktes i sikkerhet før alt raknet.Flere drosjesjåfører hjalp til med å frakte folk fra dekkleilighetene til gartneriet. Flere av dem som stod bak fikk store nerveproblemer

Dette var tidlig i desember, og Rolf Syversen hadde allerede fått signaler fra naboer om at trafikken ved gartneriet ble for synlig. Etter ti dager med gartneriet som oppsamlingsplass måtte de flytte til et annet sted i byen.Flyktningene var i alle aldre, og mange hadde nylig fått nære familiemedlemmer arrestert og deportert.Et godt sikkerhetsnett langs ruta sørget for at Pettersen ble varslet underveis om kontroller.

Det viktigste med den nye ruta var den korte strekningen flyktningene trengte å gå. Dette ble helt avgjørende når gamle, syke og barn nå skulle reddes.I januar 1943 kom provokatører inn på ruta. De mange involverte ble gruppens akilleshæl, og løst snakk, samt angiveri førte til at massetransporten måtte oppgis.Pettersen unngikk så vidt arrestasjon, han ble reddet av Syversen i siste liten. Natt til 15. januar, i et forrykende snøvær, flyktet Pettersen og kona sammen med andre over til Sverige.

Noen av de gjenværende medlemmene fortsatte med flyktningtrafikk. Men det hele ble avdekket på Lillestrøm 10. februar 1943.Norske provokatører i tysk tjeneste hadde lurt seg med som flyktninger bak på lasteplanet. Blant de arresterte var det tsjekkisk-jødiske søskenparet Vera og Tibor Taglicht på 10 og 13 år, som ble drept i Auschwitz tre uker senere.Gartner Rolf Syversen fortsatte med illegalt arbeid. I mars 1943 ble han far til Øyvind. Kun fire måneder senere ble Syversen arrestert i Oslo. Øyvind så aldri sin far igjen. Hjulpet av frontkjemperens kone. På svingete veier mot grensen kjører vi samme rute, mandag denne uken. Over Gjelleråsen, over Fetsund bro, og rett østover, mot svenskegrensen.Før de to søsknene og deres mor kom til gartneriet, ble de holdt i skjul i en dekkleilighet en uke. Gerry, da sju år, forteller:– Vi ble veldig redde, for når vi kom inn i huset hang det bilder av Vidkun Quisling på veggen. og de hadde radio i huset. Vi visste det betydde at de var nazister.

Det viste seg at mannen i huset kjempet for tyskerne på østfronten, som frontkjemper. Mens kona som var hjemme drev illegalt arbeid med å skjule blant annet jøder.Historiker Mats Tangestuen legger til at paret ble skilt etter krigen. Naturlig nok.Selv husker Gerry lite fra selve flukten. Det har sin naturlige forklaring. En lege tilknyttet operasjonen hadde ansvar for å gi barna sovemedisin så de ikke skulle røpe transporten underveis ved tysk kontrollposter. Legen tok selvmord rett før krigens slutt, han visste han for andre gang var i ferd med å bli arrestert av tyskerne. – Vi ble stoppet ved en kontrollpost, de snakket høyt tysk utenfor. Vi satt under presenning på lasteplanet, innerst mot førerhuset. Resten av lasteplanet var fylt opp med poteter. Mor sa vi måtte være som en potet, helt stille. Jeg hørte soldatene stakk bajonetter inn i lasten fra siden, men de traff bare potetene, forteller Hanne-Lore, som da var 11 år.

Hanne-Lore Frank, 86 år, forteller om den dramatiske flukten med Carl Fredriksens Transport. 300 meter fra grensen til Sverige stopper bussen. Den kommer ikke lenger, herfra er det bare en smal isete kjerrevei.

Hanne-Lore holder igjen i armen til gartnerens sønn. Lillebror Gerry sier en kort jødisk bønn, på stedet der de natt til 4. desember 1942 sammen med sin mor kom seg i sikkerhet.På hebraisk sier han: «Priset være herren, som skapte et mirakel på dette stedet.»Gerry sier han ikke før nå var klar over hvor mange nordmenn som hjalp til for å få flyktninger over, og hvilken risiko de tok. Vi er evig takknemlige, sier 82 åringen med tre barn, 15 barnebarn og tre oldebarn.Hanne-Lores fire barnebarn flokker seg rundt bestemor og gir henne en klem, selv holder hun godt tak i skiltet der det står Riksgrense Sverige på ene siden, og riksgrense Norge på den andre.– Jeg tok barnebarna med hit til Norge for at de skulle vite hvordan deres bestemor ble reddet. Og for å lære av historien, slik at de kan fortelle sine barn igjen. Jødenes utryddelse må aldri glemmes, sier hun.

Øyvind Syversen Aasheim står og ser på det hele, og smiler. Han vet dette ikke hadde væt mulig uten innsatsen fra hans far, Alf Petteren, og Reidar Larsen. Og mange, mange andre gode hjelpere.Med gråten i halsen sier han at det er godt å være her, å vite hva faren har bidratt til.– Det er stort å vite at min far var en helt, som gjorde heltegjerninger, sier Øyvind, som vokste opp uten en far.Hans far, gartneren Rolf Syversen, ble torturert og henrettet november 1944. Et bilde fra julaften 1944 viser lille Øyvind, og moren, Klara.Klara var da helt uvitende om at hun var blitt enke bare fem uker tidligere. Først sommeren 1945 fikk hun svaret:Lik nummer 22 fra grav nummer 3 i Trandumskogen hadde navnelappen Rolf Alexander Syversen.

Framstillingen av Carl Fredriksens transport er i hovedsak basert på arbeidene til historiker ved Jødisk museum, Mats Tangestuen.

Hele historien med billeder og forklaring kan du lese ved å bruke linken: https://www.nrk.no/norge/xl/oyvinds-far-reddet-350-joder-_-matte-selv-bote-med-livet-1.13800798 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.